Výkonné a efektívne koncepty inštalácie | Schmid Maschinenbau

Schmid Maschinenbau je silný partner v automobilovom priemysle. Zariadenia tejto spoločnosti používajú mnohí známi výrobcovia automobilov a sú synonymom maximálnej kvality. Murrelektronik zas úzko spolupracuje so spoločnosťou Schmid Maschinenbau a dodáva produkty, ktoré umožňujú výkonné a efektívne koncepty inštalácie. To má celý rad výhod a je zvlášť užitočné pre rýchle uvedenie do prevádzky.

Schmid Maschinenbau | Murrelektronik
Predvádzací autobus Solution-Van spoločnosti Murrelektronik na návšteve u Emila Schmida

Vysoká flexibilita vďaka multifunkčným portom pri prvkoch MVK Metall

V strojoch a zariadeniach výrobcu Schmid Maschinenbau je integrovaných množstvo snímačov a akčných členov. Aby ich bolo možné úsporne prepojiť s riadiacou jednotkou, potrebné sú výkonné a efektívne koncepty inštalácie. Spoločnosť preto často využíva kompaktný zbernicový modul MVK Metall od Murrelektronik. Tento modul vďaka svojej vonkajšej štruktúre dokonale vyhovuje špeciálnym požiadavkám drsného priemyselného prostredia automobilovej branže. Teleso z pozinkového tlakové odliatku pozostáva z jedného kusa a je povrchovo zušľachtené, čím odoláva iskrám vznikajúcim pri zváraní. Vďaka kompletnému zapuzdreniu modulu MVK Metall sú zariadenia necitlivé voči otrasom a vibráciám. Elektrokonštruktéri spoločnosti Schmid Maschinenbau tak môžu modul umiestniť aj na ramená robotov, pričom nie je potrebné obávať sa akýchkoľvek problémov, či dokonca výpadkov.

Steffen Herrmann z oddelenia elektrotechniky okrem toho oceňuje, že sú k dispozícii rôzne varianty zbernicových modulov MVK Metall. Spoločne so svojimi kolegami stojí pred výzvou, „že v oblasti konštrukcie špeciálnych strojných zariadení zvyčajne ani jedno zariadenie nie je také isté ako to druhé.“ V závislosti od aplikácie je preto možné do inštalácie integrovať vstupné moduly, výstupné moduly alebo kombinované moduly MVK Metall. Maximálna flexibilita vzniká pri použití modulu s voľne konfigurovateľnými zásuvnými miestami. Podľa potreby potom možno tieto nastaviť ako vstup alebo výstup. „Túto možnosť využívame napríklad vtedy, ak musíme na ramene robota ovládať okrem obrovského množstva snímačov aj samostatný ventil“, vysvetľuje Steffen Herrmann. Konfigurácia cez portál TIA je jednoduchá. Ďalšou výhodou v porovnaní s klasickým prepojením jednotlivých žíl je, že sa musí viesť menej káblov. Napríklad pri komplikovanom vedení káblov pomocou ťažných reťazí sa tým ušetrí značné množstvo času, z čoho vyplývajú aj kratšie doby uvedenia do prevádzky. Keďže sa tým značne sprehľadňuje koncept inštalácie, znamená to zároveň aj podstatné redukovanie zdrojov chýb.

Pozrti si tiež video o MVK Metall:

Skutočnosť, že každý stroj a zariadenie výrobcu Schmid Maschinenbau sú jedinečným unikátom, má vplyv aj na prepojovacie vedenia. „Presné dĺžky káblov je často možné len ťažko vopred stanoviť“, vysvetľuje Steffen Herrmann. Spoločnosť preto používa konektory MOSA (M12) od Murrelektronik. Tu sa odrežú presné dĺžky káblov navinutých na bubnoch a pomocou techniky vrubových svoriek sa pripevnia praktické konektory. „Ide to rýchlo, a farebné kódovanie prakticky vylučuje chyby pri kábeláži“, hovorí Steffen Herrmann. Montáž v stroji je tiež veľmi jednoduchá pomocou vrúbkovanej skrutky alebo pomocou šesťhranných plochých kľúčov, pričom „veľkou pomôckou je momentový kľúč Murrelektronik“. Tento kľúč totiž zaručuje, že vedenia nebudú pripojené ani príliš voľne, ani príliš silno, ale práve so správnym uťahovacím momentom. Jasne počuteľné „kliknutie“ pomáha zamestnancovi spojenie dokonale „utiahnuť“.

Prejsť na e-shop Murrelektronik ...

Dôležitým faktorom spoľahlivej prevádzky zariadenia je efektívne napájanie energiou.

Schmid Maschinenbau buduje do svojich rozvodných skríň zdroje napájania z radu Emparro od spoločnosti Murrelektronik.

Ich silná stránka spočíva v mimoriadne vysokom stupni účinnosti. Minimálny stratový výkon zaisťuje trvalé zníženie prevádzkových nákladov. Zároveň vzniká málo odpadového tepla a tým sa redukujú termické dopady na okolité komponenty. Vďaka funkcii Power Boost (150-percentný výkon) dodáva zariadenie dostatok energie na čas, ktorý je potrebný na spustenie veľkých záťaží a kapacít. Emparro tiež umožňuje prevádzku s trvalým preťažením až 20 percent. „To je výkonová rezerva, ktorú môžeme využiť na rozšírenie existujúcich zariadení, napríklad na zvýšenie taktovacej doby“, vysvetľuje Steffen Herrmann.

predvádzacím autobusom Solution Van priamo na mieste

Solution Van Murrelektronik
Výmena informácií v predvádzacom autobuse Solution Van

Skutočnosť, že obidve spoločnosti navzájom úzko spolupracujú, podčiarkuje aj fakt, že Murrelektronik navštívil sídlo firmy Emil Schmid so svojím predvádzacím autobusom Solution Van. Tím spolupracovníkov obchodného zástupcu Denis Aupperle informoval v zelenom mobilnom vozidle Murrelektronik zamestnancov spoločnosti o aktuálnych trendoch v oblasti aizačnej techniky. Markus Möck z oddelenia nákupu Schmid Maschinenbau koordinoval celú návštevu a zdôraznil, že takéto podujatie je efektívnejšie ako klasická návšteva veľtrhu; ušetrí sa časovo náročný príjazd a odjazd a tiež sa vylúči hlučná kulisa, ktorá je pre veľtrhy typická. „Zamestnanci sa oboznámia s novinkami a majú možnosť diskutovať priamo s Key Account manažérmi spoločnosti Murrelektronik“, hovorí Markus Möck. Môže to byť vskutku napínavé, pretože manažéri majú dobrý prehľad o súčasnom vývoji v spoločnostiach automobilového priemyslu. Schmid Maschinenbau vytvorila na rokovania „okolo okrúhleho stola“ v predvádzacom autobuse Solution Van skupiny zamestnancov napríklad z oddelenia logistiky, elektrodielne či konštrukcie. Zapojení boli aj učni a praktikanti. Pozitívny vedľajší efekt: „Umožnilo nám to spojiť kolegov v rámci vzájomnej komunikácie.“ Denis Aupperle zhodnotil informačný deň s predvádzacím autobusom Solution Van pozitívne: „Výsledkom bola prvotriedna vzájomná výmena informácií, ktorá bola prínosná pre všetkých zúčastnených.“

Prejsť na e-shop Murrelektronik ...

Spoločnosť Emil Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG

...bola založená v roku 1960 a je rodinnou spoločnosťou, pod vedením rodiny a vo vlastníctve rodiny, so sídlom v Sonnenbühle v Stredonemeckej vysočine (Švábska Alba). Zakladateľ spoločnosti Emil Schmid začínal kedysi s námezdnou výrobou sústružených dielcov. Z toho sa vyvinul úspešný stredne veľký podnik so 400 zamestnancami, činný v oblasti konštrukcie špeciálnych strojných zariadení. Väčšina zákazníkov pochádza z automobilovej branže. Ťažisko je pritom zamerané na zariadenia pre montáž v oblasti výroby prevodoviek (Powertrain). Vďaka trendu prehlbujúcej sa orientácie na elektromobilitu sem spadajú aj projekty v oblasti montáže elektromotorov a batérií.

Konateľ spoločnosti Wolfgang Schmid zdôrazňuje, že jeho spoločnosť má vysoký podiel vlastnej výroby:

„Všetky úlohy zvládame s vlastným personálom.“

To zaručuje flexibilitu a rýchle prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka. Ako dopĺňa šéf firmy, v prípade kapacitných špičiek je možné využiť silnú sieť konštrukčných kancelárií v regióne, s ktorými Schmid Maschinenbau už dlho spolupracuje.

Osobitná výzva vo výrobe zariadení spočíva pre podnik v skutočnosti, „že zákazníci v našom segmente majú veľmi vysoké požiadavky a existuje veľmi veľa noriem a smerníc, ako aj presných schvaľovacích pokynov“, hovorí Wolfgang Schmid. Zariadenia, s ktorými je Schmid Maschinenbau zastúpený na trhu, spĺňajú bez výnimky najvyššie kvalitatívne požiadavky. Pre spoločnosť sú bežné aj témy ako „virtuálne dvojčatá“ alebo digitálne uvedenie do prevádzky.

Murrelektronik so spoločnosťou Schmid Maschinenbau úzko spolupracuje. Markus Möck z oddelenia nákupu dosvedčuje, že tento podnik z Oppenweileru sa okrem sympatického prístupu a poradenstva vyznačuje rýchlou realizáciou objednávok a veľmi vysokou spoľahlivosťou dodávok. Základným predpokladom úspešnej spolupráce je skutočnosť, že komponenty spoločnosti Murrelektronik, ktoré sa používajú v zariadeniach pre automobilový priemysel, sú vedené na schvaľovacích zoznamoch výrobcov vozidiel.

Výrobky Murrelektronik zapadajú do zariadení spoločnosti Schmid Maschinenbau a prispievajú k úspešným konceptom inštalácie.
Pozri tiež video o Emparro:

Murrelektronik Slovakia s. r. o.

Blumental Offices II Námestie Mateja Korvína 1 SK- 811 07 Bratislava

Tel: +421 2 57 351 351 E-Mail: info@murrelektronik.sk