Vplyv COVID-19 na priemyselnú výrobu

Koronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) v súčasnosti ovplyvňuje celý svet. Epicentrom nákazy bola práve Čína, kde sa vďaka prísnym opatreniam, až po viac ako mesiaci podarilo dostať šírenie vírusu pod kontrolu. S rastom počtu infikovaných vo svete však vzrastajú aj obavy o celosvetovú ekonomiku.

Pre postihnuté oblasti bude prepad ekonomiky len krátkodobý, COVID-19 však môže ovplyvniť budúcnosť priemyslu a automatizácie.

Budú podniky vďaka vysokému stupňu automatizácie schopné udržať relatívne normálnu úroveň produkcie?

Analýza priemyselnej výroby v Číne

Epidémia odhalila problémy a riziká už existujúce v priemysle a môže byť príčinou radikálneho zdokonaľovania systémov automatizácie, digitalizácie a logistiky. Podľa NBS (National Bureau of Statistics of China), vo Februári 2020 došlo v Číne k prudkému poklesu kapacity výroby. Predpokladá sa, že úplnému návratu do normálu dôjde v Máji tohto roku.

Dobrým príkladom sú elektronický a automobilový priemysel. Spoločnosť Apple má viac ako 700 dodávateľov po celom svete, z čoho takmer polovica sa nachádza v Číne. Apple 18. februára ohlásilo pokles výroby o 10% vplyvom epidémie. Pre automobilový priemysel bol dopad ešte horší. V roku 2019 dosiahla Čína okolo 27% z celosvetovej produkcie v automotive priemysle. Prerušenie dodávok z Číny znížilo a v niektorých prípadoch úplne pozastavilo výrobu niektorých modelov v Japonsku a Južnej Kórei.

Spôsob zníženia rizík v prípade podobnej udalosti

V nedávnych rozhovoroch s Čínskymi spoločnosťami, mnohé spomenuli, že následkom epidémie môže byť v budúcnosti zvýšenie stupňa automatizácie a umelej inteligencie z dôvodu zníženia závislosti na ľuďoch.

Príkladom sú továrne na výrobu polovodičov a plochých obrazoviek vo Wuhane, ktoré vďaka vysokému stupňu automatizácie boli schopné udržať relatívne normálnu úroveň produkcie, zatiaľ čo priemyselná výroba založená na manuálnej práci ľudí musela byť takmer úplne prerušená. Na zasadnutí Čínskej vlády ktoré sa konalo začiatkom Marca bol predstavený koncept „novej infraštruktúry“, ktorá je založená na digitalizácií a informatizácií.

Epidémia priniesla mnohé problémy a výzvy vládam a spoločnostiam po celom svete. Jej následky sa dajú považovať za krátkodobé, avšak z dlhodobého hľadiska je COVID-19 šanca na potrebnú inováciu procesov v priemysle.

Zdroj:
  • ZHANG, J., 2020. COVID-19 Will Force Manufacturers to Improve Future Resilience via Increased Automation and Digitalization. [online].
  • Dostupné na: https://www.interactanalysis.com/

Autor: Jakub Michalčík / Daily Automation

Reklama: www.fanuc.sk