Meranie a vizualizácia reznej rýchlosti | Vŕtacie centrum STAMA

Meranie a vizulizácia reznej rýchlosti pre vŕtacie centrum STAMA s hydraulickými posuvmi

Základná premisa:

Technológia kvalitného vŕtania a rezania závitov si vyžaduje mať možnosť ovplyvňovať rezné a vŕtacie parametre ako napr. rezná rýchlosť.

vŕtacie centrum

Pôvodná situácia a problém užívateľa:

Viacstanicové vŕtacie centrum STAMA s hydraulickým posuvom vŕtacích jednotiek s jedinou možnosťou ovplyvňovania reznej rýchlosti cez škrtiaci ventil bez exaktnej znalosti rýchlosti.

=>  veľmi zdĺhavé nastavenie a nie optimálne nastavenie reznej rýchlosti

Návrh riešenia:

  • Merať a vizualizovať reznú rýchlosť vŕtacích jednotiek.

Popis riešenia:

  1. krok - osadenie vŕtacích jednotiek dĺžkovým odmeriavaním BTL so špeciálnou funkciou merania rýchlosti
  1. krok - osadenie každej stanice s textovým displejom na vizualizáciu rýchlosti
  1. krok - prepojenie odmeriavania BTL a operačných panelov cez Profibus do PLC
  1. krok - naprogramovanie aplikácie, uvedenie do prevádzky, test

Benefit riešenia

  • Významné zníženie času prestavenia stroja na nový diel
  • Zvýšenie kvality opracovania

 

Prečítaj si taktiež ako prebieha kontrola párovania ložiskových guličiek. 

Balluff
Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9 | 851 04 Bratislava | http://www.balluff.skk
Phone +421 2 6720 61 | Fax +421 2 6720-0060 | info@balluff.sk