Virtuálny display a bezdotykové rozhranie - kľúčový nástroj v Covid časoch

Bezdotykové rozhranie | Globálna pandémia COVID -19 vyvolala zvýšenú potrebu dodržiavania bezpečnostných opatrení v bežných situáciách s cieľom znížiť šírenie nákazy. Jedným z príkladov, ktorému sa venuje veľká pozornosť je technológia, kde sa využíva virtuálny displej. Táto inovácia by nám umožnila používať zariadenia ako sú bankomaty, klávesnice na výťahoch, zariadenia v nemocniciach a potravinárskych závodoch bez toho, aby bolo nutné dotknúť sa fyzického rozhrania. Využitie tejto technológie by mohlo byť obrovskou výhodou vo svete s COVID-19.

Spločnosť Mitsubishi Eletric sa snaží už niekoľko rokov vyvinúť takúto technológiu s cieľom stať sa lídrom v tejto oblasti.

Virtuálny display | Nová technológia pre nový svet

Časté umývanie rúk, nosenie ochranných rúšok, dodžiavanie odstupov a práca z domu - toto všetko sú veci , ktoré sa zo dňa na deň stali súčasťou našich životov. Vlády po celom svete stanovili pokyny a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať s cieľom znížiť šírenie nákazy. Túto dobu sa snažia využiť aj vývojári, ktorých cieľom je rozvíjať nové technológie navrhnuté tak, aby nám pomohli prispôsobiť sa dobe s COVID-19.

Jednou z týchto technológií by mohla byť technológia virtuálneho displeja. V skutočnosti nejde o úplne novú technológiu, kedže vývojári od spoločnosti Mitsubishi Eletric sa s touto myšlienkou pohrávali už v roku 2015. Vývoj virtuálnych obrazoviek v priestore, ktoré dokážu ovládať dotykové obrazovky začal v roku 2018.

Tím vývojárov zo začiatku uvažoval o aplikácii tejto technológie len v špecifických prípadoch v zdravotníckych zariadeniach a priemyselných závodoch. Vznik pandémie však presvedčil vývojárov o tom, že záujem o túto technológiu vzrastie a tak uvažujú o urýchlení tohto vývoja.

Virtuálny display
Mitsubishi Electric,

Vysoký stupeň flexibility

Technológia virtuálneho displeja pozostáva z dvoch prvkov:

  • schopnosť premietať obraz v priestore,
  • schopnosť umožniť používateľom "dotknúť" sa obrazu.

Prvá schopnosť obsahuje odrazku, ktorá odráža prichádzajúce svetlo späť v rovnakom smere, takže sa obraz premieta do priestoru priamo pred používateľa. Druhý prvok zahŕňa hĺbkový senzor, ktorý dokáže detekovať priestorovú polohu a pohyb prstov používateľa.

Virtuálny displej Mitsubishi Electric
Mitsubishi Elecrtic,

Existujú aj iné technológie ako premietať obraz do priestoru. Ale ako hovorí Hayato Kikuta (vedúci inžinier spoločnosti Advenced Technology R&D Cente) táto technológia má veľkú výhodu oproti ostatným. Technológia priestorového premietania pomocou odrazky uľahčuje prispôsobenie veľkosti obrazu. Umožňuje vytvoriť priestorový virtuálny dotykový displej bez akéhokoľvek veľkostného obmedzenia.

Okrem veľkosti displeja je možné nastaviť aj rozsah viditeľnosti tak, aby ho videl len človek stojaci pred ním. Takéto nastavenie by bolo ideálnym riešením pre virtuálne klávesnice bankomatov alebo podobných zariadení, kde používatelia zadávajú citlivé informácie.

Príprava na rok 2021

Spoločnosť Mitsubishi Electric sa pripravuje na uvedenie na trh v roku 2021. Aj keď spoločnosť pokračuje v myšlienke uvedenia na trh hlavne pre zdravotnícke zariadenia a potravinársky priemysel tak, ako to zamýšľali od začiatku, pretrvajúca pandémia ich presvedčuje o tom, že je nutné túto technológiu rozšíriť aj do iných odvetví.

Tím vedúceho inžiniera Kikuta skúma zamestnancov spoločnosti Mitsubishi Electric ale aj zamestnancov iných spoločností s cieľom čo najlepšie prispôsobiť svoju technológiu pre bežných používateľov.

Nové situácie ako je napríklad pandémia Covid-19 prinášajú aj nové možnosti vyvíjať nové technológie, ktoré pomáhajú ľuďom prispôsobiť sa zmenám a prežiť ťažšie časy.


Zdroje:

Autor: Bc. Adamec Ján | Dailyaion | adamec@dailyaion.com