Odber krvi za pomoci priemyselného robota ...Veebot

Veebot, automatizované napichnutie žily využitím počítačového videnia a robotiky. Podľa tvrdenia expertov ide o zariadenie bezpečnejšie pre pacientov, zdravotnícky personál a dokonca ide o riešenie nákladovo efektívne pre zdravotnícke zariadenia.

veebot-infrared-scan

Operácie s ihlou sú vykonávané miliardy krát za rok klinickými odborníkmi v nemocniciach. Na základe dlhoročných skúsenosti je silná potreba zvýšenia presnosti a zníženie rizika vzniku infekcie. Jedným z nových prístupov je využitie počítačového videnia, prostredníctvom ktorého je navádzaný robot určený na vykonávanie operácie s ihlou.

Ako hovorí tím vývojárov Veebot-a: Naším poslaním je, aby sa celý proces odberu krvi zautomatizoval, a tým sa redukoval čas, skvalitnil prístup ku pacientovi a šetrili finančné prostriedky.

Viac informácií nájdeš na: Veebot