Vedci z MIT predpovedajú smerovanie robotiky

Výcvik interaktívnych robotov môže byť jedného dňa prínosom pre všetkých, dokonca aj pre ľudí, ktorí majú minimálne, prípadne žiadne skúsenosti s programovaním. Pokrok v oblasti robotiky je naozaj veľký. Výsledkom sú aj automatizované roboty, ktoré sa môžu učiť nové úlohy výlučne pozorovaním ľudí. Doma môžete jedného dňa ukázať robotovi ako má robiť bežné domáce práce, prípadne v práci by ste mohli trénovať robotov ako nových potenciálnych zamestnancov a ukázať im, ako vykonávať mnoho prác.

Vedci MIT, ktorí v danej oblasti dosahujú výrazný pokrok, navrhli systém, ktorý umožňuje týmto typom robotov naučiť sa aj zložité úlohy, s ktorými by inak mohli mať problém. Jednou z takýchto úloh je aj nachystanie jedálenského stola.

Vedci zostavili súbor údajov s informáciami o tom ako umiestniť osem predmetov – (hrnček, pohár, lyžica, vidlička, nôž, tanier, malý tanier a misa) na stôl v rôznych konfiguráciách. Robotické rameno najskôr pozorovalo ľudské ukážky možného umiestnenia predmetov na stôl. Následne vedci zadali úlohu robotovi. Aby robot uspel, musel zvážiť mnoho možných kombinácií umiestnenia, aj v prípade že boli rôzne položky zámerne odstránené, prípadné skryté.

Výsledok robota sa však pri niekoľkých pokusoch nedopustil žiadnych chýb.
Celkový počet simulovaných testov sa pohyboval okolo desať tisíc.

Víziou je dať programovanie do rúk odborníkom, ktorí dokážu programovať roboty intuitívnym spôsobom. Roboty tak už nemusia vykonávať vopred naprogramované úlohy. ZDroj:

Autor: Miroslav Matúš / Daily Automation

Reklama: www.fanuc.sk