Vario-X – Decentralizácia bez skriňového rozvádzača!

Vario-X je modulárna aizačná platforma, ktorá sa dá zostaviť presne zodpovedajúc daným potrebám a ktorá sústredi všetky aizačné komponenty priamo na miesto diania. Platforma zostavená z riadiacej jednotky, sieťového zdroja, ethernetových prepínačov, bezpečnostnej techniky a IO modulov spoľahlivo zabezpečuje správne napätia, signály a údaje priamo v poli s plynulou integráciou decentrálnych servopohonov.

To znamená, že prvýkrát je možné všetky aizačné funkcie realizovať kompletne decentralizovane, bez skriňového rozvádzača.

Vario-X

Automatizačná platforma Vario-X je zložená z robustných modulov v krytoch s triedou ochrany IP 67, ktoré sa umiestňujú vedľa seba na základnú dosku, ktorá sa zase dá jednoducho upevniť na najbežnejšie profilové systémy. Pripojenie snímačov a ovládačov na stroje s Vario-X sa vykonáva bezchybne a veľmi rýchlo prostredníctvom štandardných zásuvných konektorov M12 a MQ15. Uvedenie do prevádzky, teda všetky inštalačné a montážne práce, sú celkovo o 40 % rýchlejšie ako pri systémoch so skriňovým rozvádzačom.

Srdcom platformy je riadiaca jednotka Vario-X vybavená viacjadrovým procesorom, ktorá sa dá integrovať do všetkých priemyselných ethernetových sietí vyššej úrovne a bezproblémovo ako otvorená platforma riadenia. Riadiaca jednotka komunikuje v rámci platformy prostredníctvom protokolu EtherCAT v reálnom čase. Pripravená na W-LAN, 5G a Bluetooth, ako aj OPC-UA a MQTT zabezpečuje komunikáciu bez hraníc IIoT.

Jednotlivé moduly:

  • Základná doska: Robustná základná doska je nosičom jednotlivých komponentov platformy Vario-X. Tieto sa dajú jednoducho pripevniť vedľa seba na základnú dosku. Základná doska je v závislosti od počtu používaných modulov dostupná v rôznych veľkostiach. Montážne prvky integrované v základnej doske sú kompatibilné s najbežnejšími profilovými systémami a preto nepodliehajú žiadnym systémovým obmedzeniam.
  • Vario-CTRL 1.000: Tento je vybavený viacjadrovým procesorom, riadi celý systém, hovorí všetkými jazykmi a môže sa integrovať ako otvorená platforma riadenia. Komunikácia sa môže zabezpečovať prostredníctvom WLAN, 5G a Bluetooth, ako aj OPC-UA a MQTT. Riadiaca jednotka je vybavená 8 Ah akumulátorom pre vyrovnávaciu pamäť, ktorá zabezpečuje rýchle spustenie z pohotovosti.
  • Sieťový zdroj pre vlastnú elektroniku a pripojenú perifériu: spoľahlivý sieťový zdroj 24 V DC, rozdelený na 2x M12 s kódovaním Y, 1x M12 s kódovaním L a 1x M12 s kódovaním D.
  • Sieťový zdroj pre pohony: so 48 V/3,6 kW sú na Vario-X prostredníctvom 4 zásuvných konektorov MQ15 možné mnohé pripojenia a okrem toho je vybavený rekuperáciou energie. Pohony sú napájané prostredníctvom hybridných káblov a v núdzovom prípade sa môžu bezpečne vypnúť prostredníctvom signálu STO.
  • Moduly IO-Link master a ethernetové prepínače: Kompaktné moduly IO-Link master s ôsmymi multifunkčnými portami IO-Link sú inteligentnejším spôsobom pripojenia zariadení IO-Link. Tieto moduly poskytujú okrem čistých procesných údajov (I/O) aj rozšírené sekundárne diagnostické údaje (hodnoty napätia, prúdu a teploty) k príslušným portom a celému modulu. Preto sa dajú rozpoznávať anomálie a na základe analýzy údajov sa dá optimalizovať aktuálny proces. Pomocou OPC UA sa to vykonáva štandardne a bez riadiacej jednotky.
  • Bezpečnostná riadiaca jednotka VARIO: VARIO v spojení s bezpečnými I/O modulmi zabezpečuje potrebnú bezpečnostnú úroveň. Bezpečnostná riadiaca jednotka, ktorá sa momentálne nachádza vo fáze vývoja, umožní v systéme VARIO-X používanie FSoE (Fail Safe over EtherCAT) a tým aj bezpečné riadenie uzlov FSoE. Spolu s modulom Safety I/O (ako účastník FSoE) dokáže bezpečne zaznamenávať signály a bezpečne spínať výstupy.
Prečítaj si taktiež: Vario-X a dni rozvodnej skrine sú spočítané | Murrelektronik

Technická pridaná hodnota v porovnaní s predchádzajúcimi riešeniami

Vario-X prináša všetky aizačné komponenty s kompaktnou konštrukciou tam, kde sú potrebné, priamo k technológii. Spoločnosť Murrelektronik týmto spôsobom prináša elegantné aizačné riešenie: Kvôli narastajúcemu stupňu aizácie následkom narastajúcej digitalizácie v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie dochádza často k preplneniu skriňových rozvádzačov a predlžujú sa časy inštalácie a uvedenia do prevádzky.

Technické výhody priemyselného používania, ekologickosť a spoločensky relevantné vlastnosti platformy Vario-X

Vario-X umožňuje ďalšie kroky smerom k úplnej digitalizácii výrobného priemyslu vďaka decentralizácii, modularizácii, otvorenosti rozhraní a funkčnej schopnosti v budúcnosti. Systém má od začiatku digitálne dvojča – so všetkými známymi výhodami pre vývoj, plánovanie, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, parametrizáciu a monitorovanie prevádzky (prediktívna údržba a kvalita).

Z pohľadu ochrany životného prostredia je možná rýchla a jednoduchá výmena nehospodárneho pneumatického systému za oveľa úspornejšiu elektroniku. Rekuperácia energie vyzdvihuje ochranu životného prostredia na ešte vyššiu úroveň. Po prechode na elektriku značne klesne spotreba energie a emisie CO2 priemernej výrobnej linky. Prostredníctvom sieťového zdroja je možná rekuperácia energie a spätné napájanie siete. Čistý priemysel s nulovou spotrebou energie sa tak dosiahne oveľa rýchlejšie. Platforma okrem toho spĺňa nariadenia REACH a smernice RoHS.

Vario-X je aj riešením nedostatku odborných pracovníkov. Ovládanie prostredníctvom aplikácií, hlasových asistentov a gest sa vďaka smartfónom a inteligentným hodinkám stalo v každodennom živote nevyhnutným. Prečo by sa rovnako jednoducho nemohol dať ovládať stroj? Dá sa vďaka platforme Vario-X vykonať uvedenie do prevádzky napríklad prostredníctvom aplikácií alebo je dokonca možné ovládanie robota gestami alebo hlasom? Ide o účinný nástroj na skrátenie času uvedenia do prevádzky a na uľahčenie práce montérom strojov a obsluhujúcemu personálu. Mottom je parametrizácia namiesto programovania. Podniky tým získajú svoju akcieschopnosť aj pri nedostatku odborných pracovníkov. VARIO-X vďaka komplexnému inštalačnému konceptu okrem toho ponúka značné výhody, pretože všetky káblové spojenia sa vykonávajú prostredníctvom zásuvných konektorov, čím nebude dochádzať k chybným spojeniam na svorkovniciach. Zníži to náklady na plánovanie a pripojenie a minimalizuje to poruchovosť.

Hospodárne výhody platformy Vario-X

Vario-X dokáže konkrétne vyriešiť problémy napríklad pri výrobe karosérií automobilov. Dnes tam nájdete mnohé pneumatické aplikácie. Jednou z nich sú upínacie príložky, ktoré sú žiadané vo veľkom množstve pri výrobe karosérií pre automobily. Používajú sa na upevnenie častí karosérie a pre zváracie operácie na nich.

Nevýhodami pneumatických riešení sú na jednej strane veľmi nízky stupeň účinnosti v porovnaní s mechanickým spôsobom práce a na druhej strane netesnosti, ktorým sa dá zabrániť len ťažko. Pneumatické upínacie príložky vyžadujú z pohľadu diagnostiky dodatočné koncové vypínače, ktoré zase vedú k zvýšeným nákladom na elektroinštaláciu.

Pri použití inteligentných, na servomotoroch založených riešení, sa dajú značne znížiť náklady pri uvádzaní do prevádzky, prevádzke a diagnostike pri poruchách. Vďaka kódovaciemu zariadeniu zabudovanému pri elektrických riešeniach sú známe pozície a tieto sa dajú priamo načítať (nie sú potrebné žiadne koncové vypínače a káble). Dôležitou výhodou sú okrem toho ekonomické aspekty s ohľadom na efektívne využívanie elektriny.

VARIO-X ponúka výhodu inštalácie bez skriňového rozvádzača a pripojovacej techniky so zásuvnými konektormi, pomocou ktorých sa náklady na inštaláciu a plánovanie zredukujú z niekoľkých dní na hodiny. VARIO-X okrem toho umožňuje bezproblémové prevádzkovanie napríklad servopohonov v spojení s výkonnými upínacími mechanizmami. V prípadoch porúch sa dá príslušný pohon rýchlo lokalizovať a vyhľadať prostredníctvom diagnostiky s riadiacou jednotkou. Taktiež sa dajú rozpoznať zmeny krútiaceho momentu a dá sa tak reagovať na poruchy upínacieho mechanizmu. Energia vznikajúca pri brzdení pohonov sa dá prostredníctvom sieťového zdroja napájať späť do siete.

VARIO-X vyzdvihuje aizáciu na novú úroveň. Pritom je dôležité to, aby sa ekonomická pridaná hodnota vďaka lepším diagnostickým možnostiam, menšiemu počtu káblov a nižšej spotrebe energie odzrkadlila predovšetkým v celkových nákladoch prevádzky (TCO).

Murrelektronik Slovakia s. r. o.

Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA

www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351