Vario-X a dni rozvodnej skrine sú spočítané | Murrelektronik

Vario-X | Murrelektronik rozširuje svoj obchodný model a ponúka s Vario-X prvú aizačnú platformu, ktorá dostáva snímače a akčné členy do poľa decentrálne a bez skriňového rozvádzača. Digitálne dvojča šetrí náklady a čas pri plánovaní, inštalácii, prevádzke a servise.
Vario-x Murrelektronik

Rastúca digitalizácia, krátke vývojové cykly, vyššie požiadavky zákazníkov a narastajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov - svet aizácie sa mení závratnou rýchlosťou. Murrelektronik má odpoveď na všetky tieto požiadavky a prezentuje s Vario-X modulárnu a vysoko flexibilnú aizačnú platformu, pomocou ktorej sa dajú všetky aizačné funkcie po prvýkrát realizovať kompletne decentralizovane, teda bez architektúry skriňových rozvádzačov. Vario-X dostáva snímače a akčné členy do priameho strojného prostredia a zabezpečuje pri plynulej integrácii decentrálnych servopohonov spoľahlivú správu napätí, signálov a dát. Ústredným prvkom Vario-X sú robustné telesá neprepúšťajúce vodu a prach v triede ochrany IP67, ktoré obsahujú napájací zdroj, riadenie, sieťové prepínače, bezpečnostnú techniku a IO moduly. Tieto sa dajú zasunúť jednoducho vedľa seba v nie menej robustnej základnej dosky s integrovanými konštrukčnými profilmi stroja. Takto možno celú stanicu bez ďalšej ochrany celkom jednoducho upevniť na všetkých bežných profilových systémoch, pričom stanica v extrémnom prípade odolá dokonca aj krokovým zaťaženiam. Vybavená s Multicore-CPU je riadiaca jednotka Vario-X schopná plniť všetky požiadavky a dá sa ako otvorená platforma riadenia zahrnúť do všetkých nadradených priemyselných ethernetových sietí.

Vario X Station Top View

100-percentná aizácia bez skriňových rozvádzačov – o 40 percent rýchlejšia inštalácia

Inštalácia a kábeláž snímačov a akčných členov sa realizuje podľa princípu plug and play s vopred štandardne vyhotovenými konektormi M12 a MQ15 bez akýchkoľvek chýb a v minimálnom čase. Drahé zásuvné konektory M23 doslúžili. Tým sa eliminujú aj časovo náročné a preto drahé inštalačné práce v rozvodnej skrini, ako je odizolovanie, nasadenie koncoviek káblových žíl a pripojenie. Ak pre riadenie celého stroja nestačí jedna stanica, dajú sa bez problémov decentrálne umiestniť v stroji a navzájom prepojiť ďalšie stanice, napríklad pre prídavné napájanie el. prúdom. Jednotlivé IO moduly môžu byť tiež inštalované priamo na snímače/akčné členy bez základnej dosky, aby priamo tam zbierali signály. Eliminujú sa tým nadbytočné nadstavce stroja a výrazne zoštíhľuje káblová architektúra.

„Vario-X ponúka 100 % decentrálnu aizáciu bez skriňových rozvádzačov“,

hovorí Olaf Prein, vedúci Global Business Unit Automation v spoločnosti Murrelektronik. „Naša aizačná platforma zaručuje modulárne a transparentné procesy, vyššiu pridanú hodnotu vo všetkých divíziách spoločnosti a tým vyššiu hospodárnosť a konkurencieschopnosť v oblasti strojov a zariadení. Už aj len vďaka univerzálnemu inštalačnému konceptu skracuje Vario-X inštaláciu stroja o približne 40 percent.“

Priškrtiť vzduch výrobe

Vario-X podporuje dôslednú elektrifikáciu výrobných procesov a ponúka tak výrazne efektívnejšiu alternatívu pre pneumatiku. Pretože so stupňom účinnosti len desať až dvadsať percent sa so vzduchom ako zdrojom energie, stráca príliš veľa energie v dôsledku nespočetných netesností v systéme a neefektívnych akčných členov. Nahradiť pneumatiku elektrikou – napríklad pri upínacích jednotkách v oblasti konštrukcie karosérií – znamená pre všetkých zúčastnených len výhody: Pre podnikateľa, ktorý je schopný redukovať neefektívnu, zle ovládateľnu a pomerne drahú pneumatiku vo svojich dielenských halách, pre plánovača výroby, ktorý môže teraz svoju pozornosť zamerať na jeden zdroj energie – elektrickú energiu, pre zamestnancov, ktorí môžu konečne pracovať v poznateľne tichšom pracovnom prostredí, a v neposlednej miere pre životné prostredie.

Digitálne dvojča pre plánovanie, inštaláciu, prevádzku a servis

Vario-X však nie sú len základné dosky, riadiace jednotky, káble a spol. Zariadenie aizované prostredníctvom Vario-X má od počiatku svoje digitálne dvojča: Pohyblivý obraz 1:1 reálneho zariadenia, ktorý obsahuje všetky funkcie a parametre budúceho systému – a to už vo fáze projektu, ešte pred objednaním a montážou čo i len prvého mechanického konštrukčného dielu. Na tento účel Murrelektronik kinematizuje konštrukčné súbory strojov a zariadení v špeciálnom softvéri, v ktorom je možné následne simulovať následné pohyby a procesy. V „Digitálnom dvojčati“ beží ten istý riadiaci program ako neskôr na reálnom stroji. A nielen to:

Digitálne zariadenie sa dá prostredníctvom Augmented Reality (AR) na mobile alebo tablete priamo „postaviť“ do budúcej haly, takže všetky pohybové sekvencie je možné vidieť virtuálne vopred.

„To všetko niekoľkonásobne skracuje dobu potrebnú na montáž a uvedenie do prevádzky, pretože mnohé problémy, ktoré sa odhalia počas montáže, sa potom vôbec nevyskytnú“, zhŕňa pán Prein výhody Digitálneho dvojčaťa. Okrem toho je dôležité, že montéri môžu využívať Digitálne dvojča ako „3D stavebný plán“, napríklad prostredníctvom aplikácie Augmented Reality alebo okuliarov Virtual Reality. Toto funguje často výrazne rýchlejšie, ako pochopenie plánu nakresleného v 2D.

„S Vario-X poskytujeme odpoveď na naliehavé otázky a výzvy v aizačnej technike, keď ide o plánovanie výroby, zariadení a inštalácie“, hovorí pán Prein záverom. „Vario-X pomáha vyhnúť sa „zo zásob podporovanému“ plánovaniu a prelomiť statické plánovacie procesy. Toto konzekventné zameranie sa na požiadavky zákazníkov, popri agilných vývojových procesoch, rozhodujúcim spôsobom prispelo ku vzniku Vario-X.“

Vario-X termín

Murrelektronik Slovakia s. r. o.

Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA

www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351