Uplatnenie robotických systémov pri zbere jabĺk

Spoločnosť SRI International pracuje na systéme využitia robotiky v ovocných sadoch s cieľom aizovať zber ovocia. Prvý prototyp Abundant Robotics má zaizovať zber úrody jabĺk, pričom nebude dochádzať k ich pomliaždeniu alebo inému poškodeniu. V tlačovej správe, ktorú zverejnila SRI International, tento systém má za úlohu uľahčiť prácu pri zbere ovocia a zvýšiť produktivitu práce. Zároveň potreba aizácie v ovocinárstve súvisí aj s rastúcou populáciou.

"Výnosy v ovocných sadoch sa v priebehu posledných dvoch desaťročí zvýšili, avšak produktivita práce nie."

"Pestovatelia po celom svete sa stretávajú s viacerými problémami, vrátane neustále rastúcich štandardov na kvalitu produkcie a nedostatok pracovných síl."

"Automatizácia v ovocných sadoch je dôležitým krokom v riešení nutričných požiadavok a produkcií vysokokvalitného ovocia pre rastúcu populáciu."

Na videu nižšie sa nachádza časť prezentácie spomínaného systému na zber jabĺk. Ako je možné vidieť na videu, systém sa skladá z delta robota, ktorý je vybavený podtlakovým efektorom a jeho navádzanie je realizované prostredníctvom kamerového systému.

Škoda, že video neobsahuje zvukovú stopu, pretože by mohlo byť zaujímavé tento robotický systém nielen vidieť ale aj počuť.

zdroj:

  • https://www.sri.com/newsroom/press-releases/disrupting-apple-cart-abundant-robotics-ae-orchard-harvests
  • http://spectrum.ieee.org/aon/robotics/industrial-robots/sri-spin-off-abundant-robotics-developing-autonomous-apple-vacuum

 

Vladimír Tlach