Viete, ako prebieha upínanie nástrojov na CNC? | FANUC

Upínanie nástrojov na CNC strojoch je podstatné z hľadiska hospodárnosti výroby. Pri upínaní nástrojov aj obrobkov musíme rešpektovať určité zásady. Dôležitá je napríklad voľba vhodného upínacieho zariadenia. Dôkladné upnutie ovplyvňuje presný tvar a rozmer obrobku. Zoznámte sa s postupom pre upínanie nástrojov a obrobkov na sústruhu!

Zdroj: FANUC
Ako funguje upínanie nástrojov na sústruhu? Nástroje pre obrábanie je potrebné pravidelne merať a nastavovať, čo prebieha na špecializovanom pracovisku mimo samotného stroja. Na sústruhu upíname rad nástrojov na obrábanie vonkajších plôch alebo pre obrábanie otvoru. Pri upínaní na sústruhu je dôležité výškové nastavenie sústružníckych nožov. To je kontrolované špičkou nástroja, ktorá musí byť v jednej rovine s osou obrobku. Nožové hlavy a úpinky Sústružnícke nože sa môžu upínať do otočných nožových hláv. Máme možnosť upínať nože rôznych typov, čo urýchľuje výmenu nástrojov. Tento spôsob je však vhodný iba u menších sústruhov, na väčších strojoch sa upínajú nože pomocou úpiniek. Revolverové hlavy
Revolverová hlava
Pri upínaní nástrojov na CNC strojoch sú najčastejšie využívané otočné revolverove hlavy. Ako to vlastne funguje? Hlava je natočená do požadovanej polohy a zvolený nástroj sa zapojí do výroby. Tento spôsob je využívaný u revolverových, zvislých aj automatických sústruhov, umožňuje upínať nielen sústružnícke, ale aj vŕtacie alebo obrábacie stroje. Upínanie nástrojov na číslicovo riadených sústruhoch U tohto druhu sústruhov upíname sústružnícke nože, vrtáky a ďalšie nástroje do nástrojových hláv alebo do špeciálnych držiakov. Nástroje sú často vopred zoradené podľa požadovaného rozmeru a umiestnené do zásobníka nástrojov. Takto usporiadané sa následne automatický zamieňajú počas výrobného cyklu obrobku.
Zdroj: Wikipedia Commons
Ako postupujeme pri upínaní obrobkov na sústruhu? Pri upínaní obrobku na CNC strojoch je potrebné dodržiavať niekoľko zásad. Upnutie obrobku musí zabezpečiť rovnakú polohu pre každú obrábanú časť  obrobku, pričom je potrebné dodržiavať dostatočnú pevnosť. Bez toho by mohlo dochádzať k nežiaducim deformáciám obrobku. Dôležitá je aj rýchlosť upnutia. Upínanie je kvôli vyššej produktivite práce zvyčajne vykonávané automaticky. Upínanie rotačných obrobkov najčastejšie realizujeme využitím skľučovadla, skľučovadla a hrotu alebo do klieštiny. U nerotačných obrobkov sú používané napríklad magnetické dosky. Upínanie do skľučovadla
Hydraulické skľučovadlo
Upínanie obrobkov do skľučovadla býva vykonávané buď na vonkajšej alebo na vnútornej ploche. Pri upínaní musíme brať do úvahy rozsah upínacích priemerov, ktorý nájdeme v podmienkach stroja. Upínanie do skľučovadla je zvyčajne ovládané hydraulicky. Upínanie obrobka do klieštin Upínanie obrobkov pri sústružení môže byť vykonávané aj pomocou takzvaných klieštin. Umožňujú upínať tyčový materiál aj pomocou hrotu a čelného unášača. Sú vhodné aj pre upínanie obrobkov s brúsenými povrchmi. Upínanie do lícnych a magnetických dosiek Do lícnych a magnetických dosiek upíname nerotačné obrobky. Lícne dosky majú čeľuste s drážkami pre úpinky a protizávažie. Každá z nich sa pohybuje samostatne. Magnetické dosky sú špeciálnym zariadením, ktoré umožní obrábanie z piatich strán. Môžeme však s nimi obrábať výhradne magnetické materiály. A čo vy, dodržiavate pri upínaní nástrojov a obrobkov všetky dôležité zásady?