Uľahčené spustenie do prevádzky | Murrelektronik & Hermle

Pomocou Machine Option Management systému Cube67 znižuje spoločnosť Hermle AG výrazne náklady potrebné na údržbu a podporu softvéru

Spoločnosť Maschinenfabrik Berthold Hermle AG je jedným zo svetových lídrov pre kovoobrábacie centrá. So zariadeniami z Bádenska-Württemberska sa vyrába na celom svete. Pri elektrickej inštalácii vsádza podnik na modulárny zbernicový systém IO Cube67. Automatizačné koncepty sa tak stávajú štíhlejšími, rýchlejšími a tiež efektívnejšími. Mimoriadne výhodný je Machine Option Management (MOM) systému Cube67 na pripojenie rôznych možností stroja, lebo spoločnosť Hermle tak mnohonásobne znížila náklady na vývoj, ošetrovanie a údržbu softvéru.

Obr: Kompaktné moduly Cube67 sú namontované v bezprostrednej procesnej blízkosti, z nich sú pripojené senzory a ovládače zariadení spoločnosti Hermle s najkratšími spojovacími rozvodmi

Maximálna štandardizácia s Machine Option Management (MOM)

Murrelektronik Cube67 | Hermle
Moduly sa spájajú vzájomne pomocou systémového vedenia, pritom sa dá „ďalej brúsiť“ od jedného modulu k druhému.

Vďaka početným možnostiam voľby dokážu zákazníci spoločnosti Hermle veľmi flexibilne upraviť svoje stroje. Pretože systém Cube67 ponúka možnosť Machine Option Management (MOM), dokáže spoločnosť Hermle veľmi jednotne postupovať pri spúšťaní do prevádzky. S MOM sa vykonáva projektovanie hardvéru a softvéru obrábacích centier virtuálne na základe štandardizovanej konfigurácie. Pri spúšťaní do prevádzky sa potom konfigurujú stroje podľa svojej výbavy. Často pritom dochádza k tomu, že sa časti príslušenstva vôbec nemontujú v Gosheime, ale až u zákazníka. „Aby sa stroj napriek tomu dal spustiť do prevádzky, má spustenie do prevádzky prídavnú testovaciu výbavu. Dá sa tak simulovať konečná konfigurácia“, hovorí Hans-Peter Marquart, vedúci oddelenia elektro u spoločnosti Hermle. Spoločnosť dokáže v tejto konfigurácii neustále spúšťať stroje do prevádzky tak, ako sa to neskôr používa tiež u prevádzkovateľa. Jednotlivé možnosti sa dajú pritom „zapínať a vypínať“ podľa potreby. Konfigurácia stroja prebieha pri tomto postupe veľmi rýchlo – a pretože obsahuje bez výnimky testované moduly, je tiež procesná bezpečnosť dostatočne vysoká. Hans-Peter Marquart vysvetľuje, prečo je to dôležité: „Dodávame naše stroje do celého sveta, napríklad do Južnej Ameriky alebo Číny.“ Spustenie do prevádzky sa tam realizuje podľa princípu „plug and play” – rýchlo a bez akéhokoľvek rizika programovacích chýb. Veľká výhoda MOM spočíva pre spoločnosť Hermle v tom, že sa nemusí pre každý stroj udržiavať a individualizovať vlastný softvér, ale sa musí udržiavať iba štandardný aktuálny softvér.

Máš záujem o Cube67? Navštív E-shop Murrelektronik

Markantnou výhodou spoločnosti Hermle je mnohostrannosť zásuvných miest M12 modulov Cube67. Pre každý PIN 2 a PIN 4 sa dá definovať, či sa má používať ako vstup alebo výstup. Vytvára to veľký manévrovací priestor. V inštalácii existujú napríklad oblasti, v ktorých sú namontované prevažne senzory, ale aj výstup. Na inom mieste v obrábacom centre to ale môže vyzerať úplne inak. Bez multifunkčných portov by sa potom museli vložiť do týchto oblastí dva moduly, čo je drahé a nákladné riešenie. S Cube67 sa vždy pripojí modul, na ktorom sú príslušne nastavené porty. Toto je veľká výhoda tiež pre montáž a spustenie do prevádzky, pretože je potrebných menej modulov a ušetrí sa tým miesto a náklady na montáž.

Okrem najrozmanitejších „štandardných modulov“ používa spoločnosť Hermle tiež funkčné moduly. Modul s dekodérom sa používa na meranie prietoku hydrauliky paletového systému. Počíta impulzy „na mieste používania“ a odovzdáva procesnú hodnotu do riadenia. Tam sa ďalej prepočítava a vyhodnocuje.

Tiež koncoví zákazníci profitujú z používania systému Cube67. Systém ponúka totiž rozsiahle možnosti diagnostiky až po samostatný kanál. Spoločnosť Hermle vytvorila spolu so svojimi výrobcami riadení masky, ktoré zobrazujú diagnostické dáta. Koncový zákazník môže tak okamžite zistiť, ak na niektorom mieste obrábacieho centra vznikne chyba. Dá sa tak vykonať v krátkej dobe vyhľadávanie chýb.

E-shop Murrelektronik | Výber zo širokého sortimentu súčiastok Murrelektronik

Momentálne sa zaoberá spoločnosť Hermle intenzívne zmenou technológie z PROFIBUS na PROFINET. Obrábacie centrá budú v dohľadnej dobe vybavené technológiou PROFINET. Systém Cube so zbernicovým uzlom ako rozhranie do nadradenej siete má pritom cenu zlata. Tiež integrácia zariadení IO-Link bude možná s porovnateľne nižšími nákladmi. Hans-Peter Marquart hovorí, „že nechceme meniť samotnú architektúru, ale ju ďalej optimalizovať.“ S Cube67 je teraz možné jednoducho vymeniť zbernicový uzol a ďalej využívať rozšírenú inštaláciu, ktorá sa pod ním nachádza, v pomere jedna k jednej.

Spoločnosť Hermle AG

má svoje sídlo v Gosheime. Obec na najvyššom bode pohoria Schwäbische Alb je tradične spádovou oblasťou kovospracujúceho priemyslu. Spoločnosť, ktorá je kótovaná od roku 1990 na burze, používa reklamný slogan „lepšie frézovať“. Frézy a obrábacie stroje spoločnosti sú mimoriadne výkonné a výrazne inovované. Na celom svete je úspešne nainštalovaných viac než 26000 strojov spoločnosti Hermle. S obrábacími centrami spoločnosti Hermle sa vyrábajú veľké a komplexné súčiastky, ako aj najmenšie súčiastky v oblasti Hightech. Odvetvia, v ktorých sa frézuje s obrábacími centrami z Bádenska-Württemberska, sú rôzne – od medicínskej techniky cez klasickú výrobu nástrojov a foriem až po vzduchotechniku a kozmickú techniku.

Murrelektronik Cube67 | Hermle
Cube67 v obrábacom centre firmy Hermle

Zákazníci si môžu vybrať spomedzi rôznych obrábacích centier práve to centrum, ktoré bude najlepšie plniť svoju úlohu. Jednotlivé zariadenia sú opäť skonštruované podľa stavebnicového systému. Na elektrickú inštaláciu strojov používa spoločnosť Hermle modulárny integrovaný IO systém Cube67 spoločnosti Murrelektronik. Jednotlivé moduly sú kompaktné, robustné a kompletne odlievané. Montujú sa priamo na stroj, bez svorkových skriní a skriňových rozvádzačov. Jeden zbernicový uzol vytvára spojenie k nadradenému zbernicovému systému. Súčasne je východiskovým bodom inštalácie, ktorá sa rozprestiera v obrábacom centre prostredníctvom viacerých povrazcov s veľkou dĺžkou. Kompaktné IO moduly Cube67 sú namontované v bezprostrednej procesnej blízkosti. Pomocou nich sa spájajú senzory a ovládače zariadenia spoločnosti Hermle s čo možno najkratšími spojovacími vedeniami M12. Moduly sa spájajú navzájom so systémovým vedením. Dajú sa jednoducho identifikovať podľa zelenej farby plášťa. Pritom sa dá „ďalej brúsiť“ od jedného modulu k ďalšiemu. Vedenie prenáša dáta a tiež energiu. Inštalácia je tak veľmi úzka a potrebuje menej miesta pre vedenie.