Snadný způsob, jak realizovat údržbu na dálku | u-link | Weidmüller

U-link | Snadný způsob, jak realizovat údržbu na dálku, neboli jak snadno a bezpečně omezit počet zásahů vašich servisních techniků o až 60 %

Jádrem všech operací v podniku je snaha o zajištění plynulé výroby. Jestliže se výroba zastaví, např. pro závadu zařízení, je vyžadován rychlý zásah. Ovšem co když příslušný specialista není v podniku k dispozici? Magickým zaklínadlem, které v tomto případě (díky digitalizaci) situaci často vyřeší, je údržba na dálku.

Odhaduje se, že na dálku je možné vyřešit až 60 % závad.

To, že na místo není třeba vysílat servisní techniky, může ušetřit 1 000 eur i více. Ovšem údržba na dálku není důležitá jen pro analýzu a opravu závad: je také užitečná pro nastavování zařízení a údržbu celého závodu, stejně jako pro optimalizaci výrobních operací. Služba u-link pro vzdálený přístup od firmy Weidmüller je systém, který je možné snadno nainstalovat, zkonfigurovat i udržovat – a navíc zaručuje vždy vysokou míru zabezpečení.

 S webovým řešením u-link pro údržbu na dálku mohou být stroje monitorovány efektivně a bezpečně.

Optimalizuje kapacity specialistů a omezuje odstávky

Nové technologie, digitalizace a zvýšené požadavky zákazníků vedou ke zvyšování složitosti výrobků. K tomu, aby je bylo možné na globalizovaném světovém trhu konkurenceschopně vyrábět, jsou výrobní závody, budovy a dokonce i energetické zdroje stále inteligentnější a stále více propojené. Mix technologií znamená, že na projektech se podílí stále více lidí, kteří jsou stále více specializovaní. Jenže kapacita odborníků je omezená. Během uvádění do provozu, řešení závad nebo optimalizace provozu musí být servisní pracovníci přítomni na místě, aby mohli přispět svými odbornými znalostmi. V tomto čase většinou nemohou pracovat na jiných projektech. Zajištění dostupnosti specialistů a jejich nezbytné pracovní cesty stojí podnik čas i peníze. Důsledkem jsou dlouhé odstávky, vysoké náklady a nespokojení zákazníci.

Trendem je asistence na dálku prostřednictvím vzdáleného přístupu

Pro vyřešení uvedených problémů se firmy stále více obracejí na aplikace vzdáleného přístupu.

Vzdálený přístup umožňuje firmě přistupovat k počítačům a síti na dálku prostřednictvím vhodného připojení – a to odkudkoliv na světě, bez ohledu na hranice.

Uživatelům to umožňuje přistupovat k systémům, k nimž potřebují, ačkoliv s nimi nemohou fyzicky vytvořit přímé spojení. Jinými slovy, uživatelé mohou k systémům přistupovat ze vzdáleného místa prostřednictvím telekomunikačního spojení nebo internetu. Časově náročné cesty tak nejsou nezbytné, závady mohou být opraveny snadno a rychle, zkracuje se doba odstávek a také optimalizace provozu závodu je snazší.

Obr.2PPL_IIoT_Home_ u-link _Laptop_5
Rychlé nastavení a efektivní používání jsou jen některé z nejdůležitějších aspektu řešení vzdáleného přístupu. Uživatelům vzdálený přístup k u-link umožňuje vytvořit spojení kliknutím myší.

Požadavky na systém

Kromě vysokých standardů zabezpečení jsou pro vzdálený přístup k systému důležité také funkčnost a flexibilita. Přístup by mělo být možné snadno a nezávisle nakonfigurovat. V ideálním případě by měl systém umožnit získat jasný přehled o provozu podniku a spojení by mělo být možné vytvořit kliknutím myši. Zařízení pro vzdálený přístup jsou připojena jednoduše po zadání hesla. Tím jednotky u-link získávají ocenění za jednoduchost použití, protože správa celého systému je extrémně přehledná a mohou ji vykonávat sami uživatelé bez hlubokých znalostí v oboru IT.

Při využívání řešení pro údržbu na dálku je zvláště důležité, aby bylo možné se systémem pracovat efektivně: musí být možné spojení rychle vytvořit i odpojit jej. Navíc musí být možné rychle přepínat mezi různými zařízeními, abychom jmenovali alespoň dvě základní kritéria.

Speciální pozornost vyžaduje zabezpečení systému, protože vzdálený přístup vždy vytváří rozhraní pro přístup z vnějšího světa. Účet by měl mít dostatečné funkce zabezpečení, jako dvoufaktorovou autentizaci, ochranu proti útoku hrubou silou a pravidla pro tvorbu hesel. Zařízení se musí autentizovat sama prostřednictvím certifikátu s dostatečnou délkou klíče, např. certifikátu X.509 s klíčem o délce 2 048 bitů, a komunikace se musí odehrávat jen prostřednictvím známých portů, jako je port 443. V závislosti na požadavcích uživatele hrají zvláštní roli další funkce systému vzdálené údržby, jako jsou detailní správa uživatelů, včetně organizační struktury, správy firmwaru a dalších omezení přístupu.

 

Zjednodušená a zabezpečená služba – jak to funguje

S nástrojem pro vzdálený přístup u-link poskytuje firma Weidmüller službu pro zabezpečený vzdálený přístup se zvláště snadnou a intuitivní obsluhou. Systém u-link umožňuje efektivní správu výrobních zařízení i uživatelů. Intuitivní rozhraní systému lze snadno konfigurovat podle konkrétních požadavků projektu a přizpůsobit jej specifickým podmínkám. Firma Weidmüller věnuje zvláštní pozornost standardům pro kybernetickou bezpečnost navrženým ve shodě s doporučeními německého „Spolkového úřadu pro bezpečnost informační techniky“ (BSI). U poskytovatelů řešení pro údržbu na dálku není neobvyklé, že outsourcují svá cloudová úložiště v zemích, jejichž zákony na ochranu dat nesplňují evropské standardy. Naproti tomu všechny servery, k nimž přistupuje systém u-link, jsou umístěny v západní Evropě a splňují odpovídající bezpečnostní standardy. Podle konceptu u-link dostane každý zákazník vlastní instanci u-link, čímž je zabráněno, aby přístup do podniku mohly získat třetí strany. Navíc je firma Weidmüller v současné době jediný poskytovatel, které je schopný vytvořit zabezpečené spojení přes VPN do Číny.

Obr.3PPL_IloT_Education_ u-link _1
Intuitivní rozhraní systému u-link lze snadno konfigurovat podle konkrétních požadavků projektu a přizpůsobit jej specifickým podmínkám

Přístup jedním kliknutím

Rychlé nastavení a efektivní používání jsou jen některé z nejdůležitějších aspektů řešení vzdáleného přístupu. Uživatelům vzdálený přístup k u-link umožňuje vytvořit spojení kliknutím myši. Na pozadí probíhá několik kroků: na počítač servisního technika je instalován klient VPN, jehož prostřednictvím se potom vytváří zabezpečení spojení k informačnímu (cloudovému) serveru nazvanému meeting point (krok 1). Dále je vytvořen tunel VPN od průmyslového zabezpečeného routeru nebo jiného zařízení Weidmüller s funkcemi u-link k témuž informačnímu serveru (krok 2). Oba tunely jsou nyní uvnitř propojeny (krok 3). Hotovo! PC je nyní k síti připojeno sice virtuálně, ale pro uživetele stejně, jako by bylo připojeno lokálně ethernetovým kabelem.

V případě poruchy se operátor může rozhodnout, zda a kdy může servisní technik získat přístup ke stroji. Jakmile je servisní technik přihlášen na portál u-link, může vidět, který zabezpečený průmyslový router vytvořil spojení přes VPN k informačnímu serveru meeting point. Technik se nyní připojí k routeru a vidí vizualizaci výrobního zařízení a jeho řídicí parametry.

Jednoduchá správa a nastavení

Správa systému údržby na dálku představuje většinu pozdější práce. Proto je velmi důležité, že mnohé akce, jako např. vytváření nového uživatele, je možné během konfigurace zajistit nezávisle. Jednoduchá správa prostřednictvím detailního managementu uživatelů a práv zvyšuje hodnocení systému u-link: u-link spravuje uživatele, skupiny a jejich přístupová práva podle individuálních specifikací. To znamená, že přístup může být zajištěn i koncovým zákazníkům nebo dodavatelům, ovšem s jistotou, že mohou vykonávat jen ty akce, které jsou pro ně relevantní. Správa zahrnuje také management firmwaru. Jeho aktualizace totiž často obsahují i aktualizace zabezpečení každého jednotlivého instalovaného zařízení. Ovšem manuální aktualizace stovek zařízení trvá velmi dlouho. S managementem firmwaru v systému u-link je přehledně zobrazen aktuální stav firmwaru a nabízí se bezpečná metoda, jak jej v individuálně určený čas aicky aktualizovat. Základním prvkem dobrého řešení je i vyhodnocení každého připojení. Kromě diagnostiky je možné vytvářet i nové obchodní modely, např. s účtováním zákazníkovi podle doby poskytnuté služby v sekundovém tarifu.

Weidmüller - váš partner pro průmyslovou konektivitu

Jako zkušení odborníci podporujeme naše zákazníky a partnery po celém světě prostřednictvím výrobků, řešení a služeb při přenosu napájení, signálů i dat v průmyslovém prostředí. Jsme doma v jejich průmyslových oborech a na jejich trzích a známe technické výzvy budoucnosti. Proto kontinuálně vyvíjíme inovativní, udržitelná a užitečná řešení pro uspokojení jejich individuálních potřeb. Společně vytváříme standardy průmyslové konektivity.

Wiedmüller Group vlastní výrobní závody, prodejní kanceláře a zastoupení ve více než 80 zemích. Ve fiskálním roce 2019 dosáhla firma Weidmüller s přibližně 5 000 zaměstnanci obratu 830 miliónu eur.

www.weidmueller.cz