TwinTrack alebo ručné navádzanie - čo je lepšie?

Čo je TwinTrack?

TwinTrack je nový nástroj pre programovanie priemyselných robotov od RoboDK.

Video TwinTrack na konci príspevku ...

Vďaka nemu je možné programovať dráhu robota pomocou jednoduchého zariadenia, akým je napríklad laserový ukazovač. Programovanie konvenčným spôsobom teda nie je potrebné.

Tento nástroj tak ponúka nové možnosti z hľadiska programovania robotov. Zatiaľ čo konvenčné programovanie vyžaduje určité skúsenosti, TwinTrack môže používať aj relatívne neskúsený personál. Nástroj je taktiež kompatibilný s rôznymi laserovými zameriavačmi od rôznych výrobcov.

Teda v prípade, že konkrétnu úlohu rieši technik, nemusí byť závislý na programátoroch ktorí nemajú o danej úlohe konkrétne znalosti a môže robota priamo "naučiť" čo potrebuje.

Čo je ručné navádzanie?

Ručné navádzanie je spôsob online programovania robota, zvyčajne spájaný s kolaboratívnymi robotmi. V tomto prípade obsluha programuje dráhu robota tak, že ho rukou fyzicky presúva do požadovaných polôh.

Keďže dochádza k fyzickému kontaktu s robotom za jeho prevádzky, je potrebné aby pracoval v bezpečnom režime so zníženou rýchlosťou.

Prečítaj si tiež: Programovanie robotov - Online programovanie

Pri porovnaní tento metódy s nástrojom TwinTrack však vzniká otázka - Nie sú výhody oboch metód totožné? Samozrejme obe metódy sú si veľmi podobné a teda aj medzi ich výhodami možno nájsť podobnosti. Avšak značne sa líšia v tom, čo všetko s nimi programátor dokáže.

3 Podobnosti medzi TwinTrack-om a ručným navádzaním

Obe metódy zdieľajú isté podobnosti, pričom  najpodstatnejšie sú práve tieto:

1. Nevyžadujú konvenčné programovanie

Ako už bolo spomenuté, ani jedna z uvedených metód nevyžaduje konvenčné programovanie, čo v praxi znamená:

  • Tvorenie programov pomocou programovacieho jazyka výrobcu, s pomocou offline softvéru alebo teach pendantu.
  • Manipulácia s robotom pomocou ovládania jednotlivých kĺbov prostredníctvom teach pendantu.

Obe tieto metódy vyžadujú tréning a určitú úroveň skúseností s robotikou, čím nie sú úplne vhodné pre úplných začiatočníkov.

2. "Učenie" robota je intuitívne

Programovanie robota vyžaduje "učenie" robota, ako dosiahnuť jednotlivé súradnice. Pri konvenčných metódach tento proces vyžaduje znalosti súradnicového systému robota. TwinTrack, ani ručné navádzanie túto znalosť nevyžadujú. Stačí len "ukázať" robotovi kam sa má presunúť.

3. Možnosť programovanie bodov aj trajektórií

Väčšinu pohybov robota možno zjednodušiť na jednotlivé body a trajektórie. Pokiaľ chceme robota poslať na určité miesto, určíme bod. Pokiaľ chceme aby robot opísal špecifickú krivku, určíme trajektóriu. Obe metódy umožňujú programovanie bodov, aj trajektórií.

5 Rozdielov medzi TwinTrack-om a ručným navádzaním

Aj napriek podobnostiam, rozdielov pri oboch metódach je oveľa viac:

1. Rýchlosť

Problém pri ručnom navádzaní je potreba fyzicky presúvať robota v priestore pracoviska. Tento proces môže byť zdĺhavý a aj namáhavý pri náročnejších úlohách. TwinTrack vyžaduje len nasmerovanie ukazovača na požadované miesto.

2. Presnosť

Ručné navádzanie býva často kritizované kvôli svojej nízkej presnosti, pričom často je táto kritika opodstatnená. Pri fyzickej manipulácií je často náročné robota presne napolohovať. Vďaka využitiu lasera, dokáže TwinTrack zaznamenať cieľovú polohu s presnosťou na 0,150 mm.

3. Kompatibilita

Ručné navádzanie je dostupné iba u niektorých výrobcov priemyselných robotov. Pokiaľ ho daný robot nepodporuje, nie je možné ho využiť. TwinTrack je kompatibilný s vyše 500 robotmi od 50-tich rôznych výrobcov, pričom toto číslo stále stúpa.

4. Offline programovanie

Hlavným rozdielom medzi obomi metódami je spôsob programovania. TwinTrack je navrhnutý ako offline programovací nástroj, avšak môže byť použitý aj v prípade online programovania.

Prečítaj si tiež: Programovanie robotov - Offline programovanie

5. Kalibrácia

TwinTrack umožňuje kalibráciu robota len s využitím hardvéru ktorý robot využíva. Kalibrácia zabezpečuje, že virtuálna reprezentácia robota v offline softvéri je naozaj presnou replikou skutočného robota.

Ktorá možnosť je lepšia?

Bohužiaľ ako pri rôznych iných rozhodnutiach, to "záleží na okolnostiach". Pokiaľ robot podporuje ručné navádzanie a požiadavky na rýchlosť programovania, presnosť a kalibráciu nie sú vysoké, možno bude ručné navádzanie lepšia voľba. Obzvlášť pokiaľ nevyžaduje ďalšiu investíciu.

Avšak pokiaľ by výhody TwinTrack-u boli pre proces programovania prínosné, určite stojí za to túto metódu aspoň vyskúšať.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=6lGkuk8GmPo&feature=emb_title&ab_channel=RoboDK  

Autor: Jakub Michalčík | Daily Automation

Zdroj: