Obratný robot obsluhujúci sklady sa stáva svetoznámy. Tromfol Amazon?

Nemecká firma s názvom Magazino verí, že vybudovala najlepšieho robota určeného pre sklady. Vyslúžil si meno Toru.

V čom je TORU výnimočný? Na rozdiel od robotov používaných v skladoch Amazon, ktoré pomáhajú nájsť položky na prepravu presunutím celých regálov, robot Toru môže vyzdvihnúť jednotlivé položky. Prístup spoločnosti Amazon šetrí veľa ľudskej práce, ale stále existuje potreba, aby ľudský pracovník nakoniec vybral predmet z police, "vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Magazino, a zároveň jej spoluzakladateľ Frederik Brantner.

TORU _Inteligentné TORU roboty sa učia navzájom!  Zamestnanci spoločnosti Magazino vytvoria trojrozmerný model každého skladu, v ktorom budú roboty fungovať. Akonáhle je táto mapa na mieste, Toru si samostatne vytvorí 2-D mapu pomocou dvoch laserových senzorov, ktoré skenujú okolie približne 15 centimetrov nad zemou. Tieto dáta môžu byť zdieľané s ostatnými robotmi Toru pracujúcimi v tom istom sklade, a teda môžeme hovoriť o vzájomnom učení sa.

"TORU roboty sú schopné pracovať v prostrediach s vysokou mierou neistoty okolo nich," hovorí Brantner.

Spoločnosť tvrdí, že roboty sú najvhodnejšie pre sklady, kde zamestnanci vyberajú jednotlivé objednávky. Ako príklad uvedieme nasadenie TORU robotov u distribútora kníh v meste Blaufelden, ( Nemecko ), ktorého úlohou je vyberanie kníh z regálov skladu a ich následné vyskladnenie pre zákazníka. V Nemecku sa aktuálne uskutočňuje skúšobná prevádzka v známej spoločnosti DHL.

Pre viac informácií neváhaj navštíviť stránku www.magazino.eu

Magazino