Veľkolepé prepojenie priemyselnej robotiky s moderným umením!

"The Creators Project": spoločnosť založená za účelom šírenia tvorivosti, umenia a technológie. Celosvetovo pôsobí od roku 2009, pričom ako zakladajúci partner je známa spoločnosť Intel. Ich diela predstavujú práce umelcov a vizionárov po celom svete. Počas ich každodennej práci neváhajú využívať rôzne technológie (akou je taktiež priemyselná robotika) za účelom posúvania hraníc tvorivého vyjadrovania. Pozrite sa na ich video s názvom "BOX". Pozrite si video do konca :)

krátky príspevok o spoločnosti si môžete pozrieť na nasledujúcom videu:

Zdroj: The creators project