#03 Systém značenia rozvádzača

Písmenkové značenie elektrických prvkov

Funkčné bloky
A: Funkčné bloky
 • AA       Zosilňovače
 • AB       Vstupné a výstupné jednotky počítačov
 • AD       Rádiostanice
 • AE        Vysielače
 • AF        Telefónne prístroje
 • AG       Záznamové a reprodukčné zariadenia
 • AL        Lasery, masery
 • AP        Doska plošných spojov
 • AR       Stojany
 • AS        Prijímače
 • AT        Zásuvné jednotky
Prevodníky neelektrických veličín na elektrické a opačne
B: Prevodníky neelektrických veličín na elektrické a opačne
 • BA       Meniče elektroakustické
 • BC       Snímače polohy
 • BD       Snímače žiarenia
 • BG       Dynamometre
 • BL        Fotoelektrické meniče
 • BP        Snímače tlaku
 • BQ       Snímače polohy
 • BR       Snímače otáčania, rotácie
 • BT        Snímače teploty
 • BV       Snímače rýchlosti
 • BX        Piezoelektrické, magnetostrikčné meniče
Kondenzátory
C: Kondenzátory
 • C          Kondenzátory
Digitálne členy a zariadenia
D: Digitálne členy a zariadenia
 • DD       integrované logické členy
 • DM      Mikroprocesory
 • DS        pamäte
 • DT       Oneskorovacie vedenia
Rôzne
E: Rôzne
 • EH       Ohrevy
 • EL        Svietidlá
 • EV        Chladiace zariadenia
Istiace a ochranné zariadenia
F: Istiace a ochranné zariadenia
 • FA        Prúdové ochrany
 • FF        Zabezpečovacie zariadenia
 • FK        Súpravy ochrán
 • FU        Tavné poistky
 • FV        Ochrany proti prepätiu
Zdroje energie a signálu
G: Zdroje energie a signálu
 • GB       Články a batérie
 • GF        Nevýkonné zdroje
 • GG       Rotačné výkonové zdroje
 • GS        Nerotačné výkonové zdroje
 • GU       Nerotačné výkonové zdroje jednosmerné
Signálne zariadenia
H: Signálne zariadenia
 • HA       Akustické signálne zariadenia
 • HL        Optické signálne zariadenia
Elektricky ovládané spínače
K: Elektricky ovládané spínače
 • K          Relé všeobecne
 • KA        Pomocné relé
 • KD       Bezkontaktné relé
 • KH       Návestné a oznamovacie relé
 • KM      Stýkače
 • KT        Časové relé
Indukčné prvky
L: Indukčné prvky
 • L          Indukčnosti, cievky, tlmivky, ....
Motory
M: Motory
 • M        Motory, servopohony
Analógové členy a zariadenia
N: Analógové členy a zariadenia
 • NA       Operačné zosilňovače
 • NF        Ovládacie a riadiace jednotky
 • NL        Integrované analógové členy
 • NP       Analógové počítače
 • NR       Analógové regulátory
Meracie prístroje
P: Meracie prístroje
 • PA        Merače prúdu
 • PC        Počítadla impulzov
 • PF        Merače kmitočtu
 • PH       Merače kombinované
 • PJ         Elektromery činnej energie
 • PK        Elektromery jalovej energie
 • PL        Merače úrovne
 • PN       Merače neelektrických veličín
 • PP        Merače pre určenie uhlov
 • PR        Merače odporu
 • PT        Merače času
 • PV        Merače napätia
 • PW      Merače výkonu
 • PZ        Merače impedancií

Služby Daily Automation: Návrh a výroba rozvádzačov

Značenie káblov

system značenia

Obrázok č.1 (Zdroj: MELS s.r.o)

Značenie prvkov

system značenia2

Obrázok č.2 (Zdroj: MELS s.r.o)

 

PRÍKLAD ZAPOJENIA? 

Na nasledovných obrázkoch môžete vidieť príklad zapojenia komponentov opisovaných v príspevkoch DailyAutomation.sk/elektro/.  Pri realizácii nášho príkladu sme využívali softvérový nástroj E-PLAN. Riešenie EPLAN Electric P8 poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie, dokumentáciu a riadenie projektov elektrotechnickej automatizácie. Stiahnite si náš príklad kompletného zapojenia vytvoreného v EPLAN-e (Pdf)

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE 

MELS Logo