Zjednodušte si elektroinstalace budov | Nové instalační svorky AITB

Nové instalační svorky AITB | + Video na konci článku

Stavebnictví podléhá velkému množství norem a předpisů, speciálně u elektrických rozvodů musí být splněny splněny vysoké bezpečnostní standardy. Tyto požadavky platí také pro širokou škálu komponentů pro instalaci do silových rozvaděů pro rozvod elektrické energie. Náš nový systém instalačních řadových svorek AITB byl speciálně vyvinut tak, aby splňoval specifické požadavky a bezpečnostní předpisy pro rozvody elektrické energie budov. Unikátní vlastnosti této řady přinášejí skutečnou přidanou hodnotu při plánování, instalaci i provozu.

Svorky AITB
Obr. 1: svorky AITB - Různá provedení

Výhody ve všech fázích od projekce po realizaci Fáze plánování je zásadním faktorem úspěchu a efektivity nákladů celého procesu konstrukce a vyžaduje chytrou souhru digitálních dat výrobků a vzájemně propojených technických nástrojů.

Klíčovým prvkem instalace je efektivní a snadné zapojení.

Naše nové AITB svorky usnadňují zapojení přehledeným designem vstupů a technologií PUSH IN. Všechny funkce svorek jsou patrné na první pohled. Naše svorky Klippon® Connect mají standardizované zkušební body, které umožňují aizované procesy zkoušení a kontroly. Tímto způsobem lze údržbu a zkoušení provádět mnohem bezpečněji a rychleji.

Svorky AITB

Flexibilní možnosti propojení

Průběžné kanály pro propojky zvyšují flexibilitu a šetří čas zapojení. Díky tomu je možné snadno ve 2 svorkách zapojit kompletní 5 vodičový 400V systém - L1, L2, L3, N a PE a pomocí propojek pak jednotlivé fáze distribuovat dále.

Jednoznačně identifikovatelné funkční oblasti

Jednotlivé funkční oblasti jsou jednoznačně identifikovatelné podle tvaru nebo barvy. Například lze jasně rozpoznat připojení vodičů, propojky a testovací zdířku. Instalační a servisní práce tak lze provádět rychle a bez chyb.

Bezpečné odpojení N vodiče

Neutrální vodič může být rychle a snadno odpojen od přípojnice za použití šroubováku. Přehledný stavový ukazatel udává aktuální polohu kontaktu odpojovacího elementu, čímž lze bezpečně předejít provozním chybám.

Obvody s proudovým chráničem

Pokud je v instalaci použito více obvodů s proudovými chrániči, pak by měl být každý N obvod odělen pomocí odpojovače. To umožňuje měření izolačního odporu všech vodičů vůči zemi v souladu s požadavky VDE 0100-718 a DIN VDE 0100-482 bez nutnosti odpojení nulového vodiče.

Jednoduché standardizované testování systému

U modulárních svorek AITB je po zapojení zkušebních hrotů vyloučen dotyk vodivých částí. Po instalaci zkušební sondy lze během měření vyplnit zkušební protokol.

Prečítaj si taktiež: Snadný způsob, jak realizovat údržbu na dálku 

Široká škála funkcí

Modulární svorky AITB mají multifunkční rozpojovací oblast, kde je možné umístit buď držák pojistek 5x20, rozpojovač nebo držák pro komponenty. Svorku lze tedy použít jako rozpojovací svorku, pojistkovou svorku nebo jako svorku s elektronickými součástkami uvnitř.

Kombinace různých technologií připojení

Jednotná poloha přípojnic umožňuje kombinaci různých svorek a technologií připojení v jednom uceleném systému. Pro velké průřezy např. N vodiče je možné použít i svorku se šroubovým připojením. K distribuci potenciálů se používají svorky s pohodlnou technologií připojení PUSH IN.

Svorky AITB

Digitální montáž ve WMC

Ve Weidmüller konfigurátoru (WMC) můžete digitálně projektovat, osadit a přímo objednávat kompletní svorkovnice, a to včetně příslušenství. Můžete zde také sestavit kompletní kusovníky a pokyny k instalaci pro výrobu. Tímto způsobem lze předejít neshodám a uspořit náklady.

Kontakt: Weidmueller s.r.o, Lomnického 5/1709, Praha 4, 140 00

https://www.weidmueller.cz/