Svet aizácie v roku 2019: Aké sú aktuálne trendy? | FANUC

Svet aizácie sa posúva vpred míľovými krokmi. Rok od roku prichádzajú nové trendy a inovácie, ktoré sú v určitom okamihu implementované do praxe. Odborníkom práve na túto oblasť je bezpochyby aj Jiří Bažata, Deputy Sales Manager spoločnosti FANUC Czech, ktorý poskytol rozhovor z pohľadu stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

Trendy v robotikeAko momentálne vnímate svet aizácie?

Súčasná doba je pre aizáciu jednoznačne priaznivá. Najmä zo strany výrobných firiem je veľký záujem o koncept Industry 4.0, teda aizovať, a ísť aj do vyšších úrovní aizácie. To znamená zbierať dáta, prepájať a riadiť výrobu z vyšších IT sfér. V robotike je potenciál poslednou dobou obrovský, čo dokazujú aj čísla Medzinárodnej robotickej federácie (IFR). Celkovo teda nasadzovanie robotov enormne rastie. Rečou čísel ide približne o päťdesiat percentný nárast predaja robotov v Českej republike v porovnaní s minulým rokom.

Čím si tak výrazný nárast vysvetľujete?

Myslím si, že situáciu pozitívne ovplyvňuje hlavne celkový rast ekonomiky. Hlavnými hýbateľmi sú automobilový a elektro-technický priemysel, roboty avšak v poslednej dobe stále viac inštalujú aj menšie a stredné firmy. Okrem tradičných oblastí prichádzajú v súčasnej dobe aj záujemcovia z oblastí mimo Automotive. Bolo by teda ťažké definovať typického zákazníka. Sú známe aj prípady, keď má niekto CNC stroj v malých priestoroch a dostane veľkú zákazku, kedy ale nie je schopný zabezpečiť na obsluhu tohto stroja požadovaný počet pracovnej sily na nepretržitú prevádzku. Práve v tomto prípade je vhodným riešením obsluha obrábacieho stroja robotom. Možno teda konštatovať, že zákazníci sa momentálne regrutujú zo všetkých oblastí od malých tzv. "Garážových" firiem až po veľké podniky.

Existujú vedľa všetkých pozitívnych správ a noviniek aj nejaké reálne hrozby, ktoré by mohli oblasť aizácie v budúcnosti ohroziť?

Žiadne hrozby v technickej oblasti momentálne nevidím. Už dlhšiu dobu sa hovorí o možnom zdanení práce robotov, kedy by sa na prácu robotov uvalila daň, čo by mohlo celý rast spomaliť. V minulosti sme tiež museli čeliť tvrdenie, že roboty berú prácu ľuďom. To sa však podarilo vyvrátiť. Ak by sme sa totiž zamerali na Českú republiku a Nemecko, kde sa vykazuje najnižšia miera nezamestnanosti, tak práve v týchto krajinách je zaznamenávaný najväčší nárast v oblasti robotizácie. Tým sa teda ukázalo, že obava bola neopodstatnená. Ako možné riziká teda vnímam možné zdanenie práce robotov a tiež prípadné výrazné spomalenie ekonomického rastu. Ani v čase poslednej ekonomickej krízy však nebol prepad predaja robotov tak výrazný. Roboty totiž značne zefektívni výrobu a dokážu klientom ušetriť (vyrábať lacnejšie) a zlepšiť kvalitu ich výrobkov.

Môžete nám predstaviť novú oblasť v robotike - kolaboratívne roboty?

Kolaboratívna robotika je rozhodne momentálne tou najsledovanejšou témou na poli robotiky. Kolaboratívne roboty vznikli pôvodne pre typy aplikácií, kde je potreba priamej spolupráce človeka a robota. V praxi to znamená, že v jednom spoločnom pracovnom priestore vykonáva činnosť robot aj človek zároveň.

Tam FANUC v súčasnosti ponúka široké portfólio celkovo piatich modelov robotov od 4 do 35 kilogramov nosnosti.
Ako také pracovisko so spolupracujúcom robotom vyzerá, prípadne k čomu sú kolaboratívne roboty v praxi najčastejšie využívané?

Bežne ide o napríklad manipuláciu s ľahkými produktami bez ostrých hrán, napríklad výlisky alebo menšie škatuľky, ktoré je potrebné vyskladať na paletu. Človek má na starosti takú činnosť, akú nie je možné zaizovať. Vždy je však pri úvahe nad kolaboratívnou robotikou kľúčové zvážiť, či je aplikácia a produkt, s ktorým pracujem, vhodný pre kolaboratívne aplikácie. So zákazníkmi preto vždy ako prvý zisťujeme, či je ich produkt a aplikácia vôbec kolaboratívna. Najmä sa jedná o ostré predmety, ktoré by mohli len pri nepatrnom kontakte medzi robotom a človekom spôsobiť zdravotnú ujmu. Aby bol kolaboratívny robot bezpečný, pracuje v režime s nižšou rýchlosťou. Priemyselné roboty, ktoré sú uzavreté v klietke, môžu dosahovať rýchlosť až 10 m / s. Pre kolaboratívne aplikácie je rýchlosť práce robotov z dôvodu vyššej bezpečnosti obmedzená typicky na 1 m / s. Každá aplikácia však musí v začiatku prejsť analýzou rizík tak, aby bola zaistená stopercentná bezpečnosť na pracovisku.

Sú okrem kolaboratívnych robotov na trhu ešte iné novinky?

Ďalším aktuálnym trendom sú kamerové systémy, najmä pre 3D vision aplikácie. Bin Picking, teda vyberanie sypaných dielov z debien, je technológia, ktorá na trhu už takmer desať rokov existuje, ale jej nasadzovanie je pomerne pomalé a pozvoľné. Práve v oblasti Bin picking registrujeme na trhu veľký dopyt. Do budúcnosti bude podľa môjho názoru spojenie kolaboratívnych robotov a Vision systémov veľkým trendom.

Poslednou významnou oblasťou je rozvoj umelej inteligencie. Umelá inteligencia sa využíva pri rôznych typoch aplikácií, jednou z nich sú kamerové systémy, kedy sa umelá inteligencia používa na tzv. Deep-learning. Výsledkom je zrýchlenie práce programátora pri nastavení aplikácie. Pomocou umelej inteligencie je navyše celý proces učenia, nastavovania parametrov a vyhľadávania dielov rýchlejší a z hľadiska technickej dokonalosti aj lepší. Ďalej sa používa aj pri prediktívnej údržbe, kde sa porovnávajú historicky nazbierané dáta z optimálnych stavov. Ak sa potom vyskytne akákoľvek anomália, tak práve vďaka predošlému porovnávaniu matematických algoritmov sa dá vopred predikovať problém a včasným zásahom predísť zastaveniu stroja / linky.

Autor: Kristýna Zbíralová & Jiří Bažata, Deputy Sales Manager společnosti FANUC Czech