#04 STN EN 61310-1 | Požiadavky na vizuálne a akustické signály

Daný príspevok sa venuje stručnému avšak výstižnému prehľadu normy STN EN 61310-1, ktorý sa zaoberá požiadavkami na vizuálne, akustické a dotykové signály.

Kódovanie informácie : použitie farieb

Farby, ktoré sa na stroji využívajú musia byť vyberané s ohľadom na to, aké informácie chceme operátorom stroja poskytnúť. Farby či už indikačných, tak jednotlivých ovládačov musia byť zhodné s uvedenou normou ( Nasledujúca tabuľka č.1).  Použitie farieb na elektrickom zariadení musí byť v súlade s IEC 60204-1. Kontrasty a bezpečnostné farby v bezpečnostných značkách usmerňuje ISO 3864-1. U ovládacích prvkoch núdzového zastavenia upresňuje ISO 13850. Viac informácii o význame farieb na kódovanie je taktiež uvedené v IEC 60073.

vizualna signalizacia

Kódovanie informácie : použitie akustických signálov

Konštruktéri zariadení veľmi často používajú z bezpečnostného hľadiska na upozornenie napríklad nebezpečného stavu a podobne rôzne zvukové signalizácie. Často v spojení so svetelnou signalizáciou (svetelný stĺpik a podobne ). V nasledujúcej tabuľke si uvedieme prehľad akustických signálov podľa normy.

zvukova signalizacia

Pre viac podrobných informácii odporúčame naštudovať si uvedenú normu. Zdroj: STN EN 61310-1