Štandard VASS | Volkswagen integruje najnovšie riešenie EPLAN a Rittal

Štandard VASS: aktuálne rozšírený o funkciu 3D a najmodernejšie technológie pre rozvádzače a riadiace systémy.

Štandard VASS

Spoločnosť Volkswagen nedávno zverejnila šiestu generáciu štandardu VASS (Volkswagen Audi Seat Škoda), zahŕňajúcu aktualizáciu na EPLAN verziu 2.9. Štandard, ktorý je používaný vo výrobných podnikoch pri modeloch na platforme MEB, bol tiež doplnený o funkciu projektovania riadiacej a spínacej techniky v 3D a o dáta na obojsmernú výmenu s nástrojmi na PLC programovanie. Do štandardu bol navyše integrovaný nový systém rozvádzačov VX25 od firmy Rittal.

Rozhodnutie firmy Volkswagen poskytovať svojim dodávateľom 3D dáta vytvorené v softvéri EPLAN Pro Panel v knižniciach štandardu VASS znamená, že teraz možno znázorniť kompletné digitálne dvojča rozvádzača a inštalovaných komponentov.

Predtým boli súčasťou štandardu len reprezentácie v 2D zo systému EPLAN Electric P8. Dodávateľovi to pri návrhu rozvádzačov otvára cestu k ďalším krokom v automatizácii výroby: od mechanického obrábania na NC strojoch po automatizovanú finálnu montáž, spracovanie káblov a podporu zapojenia. Firmy ocenia plne vyvinuté konštrukčné šablóny poskytované firmou Volkswagen, ktoré možno využiť ako základ rýchlejšieho a kvalitnejšieho návrhu systémov, ich výroby a uvedenia do prevádzky.

Jednotná dokumentácia výrobného systému

Andreas Bamberg, Strategic Account Manager firmy EPLAN, vysvetľuje:

„Nová funkcia konštruovania v 3D v softvéri EPLAN Pro Panel umožňuje priamo získať výrobné informácie týkajúce sa automatizovaného návrhu rozvádzačov s riadiacou a spínacou technikou. Konštrukčné kancelárie ďalej ocenia integrovanú kontrolu kolízií a výpočet rozptylu stratového tepla komponentov, pretože to dovoľuje optimalizovať ich umiestnenie v rozvádzači a návrh riadiaceho systému klimatizácie Rittal z hľadiska energetickej účinnosti.“

Výhoda navyše: doplnenie kľúčových informácií o riadiacej technike do dát zariadenia a projektu umožňuje – pomocou rozhrania AML – úplnú obojsmernú výmenu dát medzi systémami EPLAN (projektovanie hardvéru) a Siemens TIA Portal (návrh softvéru). „To výrazne znižuje množstvo práce potrebné na projekciu a návrh systémov, pretože hardvérová štruktúra PLC, vopred definované vstupy a výstupy a topológia siete môžu byť importované priamo z prostredia EPLAN, nehľadiac na presné zapojenie portov,“ pokračuje A. Bamberg. Za prevádzky výrobného systému a s ohľadom na jeho neskoršie modifikácie alebo rozširovanie možno informácie z prostredia TIA Portal zaviesť späť do projektu EPLAN. Tým je zaručené, že aktuálna dokumentácia výrobného systému je jednotná, bezchybná a skracuje procesy zadávania pre integráciu do digitálneho manažmentu výroby.

Najmodernejšia technológia rozvádzačov

Spoločnosť Rittal dodávajúca veľké rozvádzače aj malé rozvodné skrine je už roky súčasťou štandardu koncernu Volkswagen, rovnako ako EPLAN. Markus Hülsmann, Global Key Account Manager Automotive spoločnosti Rittal, hovorí:

„Súčasná verzia knižnice VASS V6 poskytuje plne integrované referenčné rozvádzače v 3D založené na novom systéme rozvádzačov Rittal VX25.“

Zahŕňa tiež plne integrované príslušenstvo skriniek a desať variantov montážneho rámu AirSTREAM od firmy Friedrich Lütze, ktoré možno vybrať priamo zo zoznamu príslušenstva a pridať k projektu ako kompletné makro. M. Hülsmann pokračuje: „To výrazne zmenšuje množstvo práce potrebné na projektovanie, pretože komponenty možno umiestňovať priamo do rozvádzača len niekoľkými kliknutiami.“ Ďalšia verzia štandardu VASS bude zahŕňať aj doplnenie knižníc o skrine AX a KS od firmy Rittal a zodpovedajúce vzorové zostavy. Príslušné makrá skríň v 3D sú už dostupné v databáze EPLAN Data Portal a možno ich využiť pri konštruovaní v prostredí Pro Panel.

Cieľ: digitálna výroba

Automobilová výroba je čoraz náročnejšia vrátane požiadaviek na krátky čas uvedenia výrobných zariadení do prevádzky, individualizovanej konštrukcie, začlenenie nových a moderných riadiacich technológií a pokročilých spôsobov údržby a servisu – aby sme vymenovali aspoň niektoré. Volkswagen usilovne pracuje na ďalšom vývoji automatizačných štandardov, ktoré potom odovzdáva aj svojim dodávateľom. Daniel Gräser z divízie pre výrobnú automatizáciu a digitálnu výrobu spoločnosti Volkswagen hovorí: „Rozšírenie štandardu VASS o najnovšie súčasti projekčného softvéru EPLAN a moderné technológie systémov Rittal znamená, že ideálne podporujeme našich dodávateľov v digitalizácii a automatizácii ich výrobných procesov. Súčasne tak pridávame významný komponent na ceste k digitálnej továrni, ku ktorej sme sa vydali.“ Digitálne dvojča rozvádzača ako súčasť výrobného procesu je základom budúcich plne digitálnych procesov prevádzky a údržby.

Medzinárodná servisná podpora

Od roku 2018 ponúka EPLAN pre dodávateľov v automobilovom priemysle trojdňové školenie VASS V6 v angličtine a nemčine. To vytvára medzinárodný základ úspešného projektovania podľa tohto štandardu.

Andreas Bamberg: „Nová funkcia konštruovania v 3D v EPLAN a Pro Panel umožňuje priamo získať výrobné informácie týkajúce sa automatizovaného návrhu rozvádzačov s riadiacou a spínacou technikou,“ hovorí Andreas Bamberg, Strategic Account Manager spoločnosti EPLAN.

Markus Hülsmann: Markus Hülsmann, Global Key Account Manager Automotive spoločnosti Rittal, hovorí: „Súčasné verzie knižnice VASS V6 poskytujú plne integrované referenčné rozvádzače v 3D založené na novom systéme rozvádzačov Rittal VX25.“

Daniel Gräser: „Rozšírenie štandardu VASS o najnovšie súčasti projekčného softvéru EPLAN a moderné technológie systémov Rittal znamená, že ideálne podporujeme našich dodávateľov v digitalizácii a automatizácii ich výrobných procesov,“ hovorí Daniel Gräser z divízie pre výrobnú automatizáciu a digitálnu výrobu spoločnosti Volkswagen.

EPLAN Software & Services www.eplan-sk.sk