SPINEA a SIEMENS - spoločné jednotky s riadiacim systémom a vybavením

SPINEA ® sa inšpirovala najznámejším výrokom Ernesta Wernera von Siemens: „... nejde o to ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere...“ a vytvorila jedinečné podmienky pre spoločnú realizáciu kompaktných jednotiek zložených z vysoko-presnej redukčnej prevodovky TwinSpin® a servomotora s riadiacim príslušenstvom od spoločnosti SIEMENS.

SPINEA & SIEMENS

Obchodná značka Siemens je známou po celom svete a považuje sa za vrchol technologickej úrovne v mnohých oblastiach priemyslu. Vedecká obec vyzdvihla túto spoločnosť až do pozície, kedy podľa spoločnosti pomenovala fyzikálnu jednotku Siemens - jednotku elektrickej vodivosti. Spoločnosť nesie meno jej zakladateľa Ernsta Wernera von Siemensa, ktorý sa preslávil v 19. storočí ako budovateľ telegrafických spojení najprv v Nemecku a následne v celom svete. Týmto počinom vytvoril prvú informačnú telegrafickú sieť, ktorá zabezpečila prúdenie informácii vo svetovom merítku a vytvoril základ pre priemyselné etapy tak, ako ich poznáme dodnes.

Katalóg SPINEA

Medzi najznámejšie výroky Ernesta Wernera von Siemensa patrí veta:

„... nejde o to ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere...“

Prístup hľadania riešení a nových prístupov v obchode je dodnes citeľný v Siemens AG, ktorá je v súčasnosti najväčšou svetovou konglomerátnou spoločnosťou na svete.  Spomenutým výrokom sa inšpirovala aj spoločnosť SPINEA, s.r.o.  ( ďalej SPINEA ®).  Spoločnosť zabezpečila podmienky pre spoločnú realizáciu kompaktných jednotiek:  vysoko-presnej redukčnej prevodovky TwinSpin® a servomotora s riadiacim príslušenstvom. SPINEA ® vytvorila možnosť komfortnej užívateľskej služby, kde si zákazník odkomunikuje všetky detaily ohľadom technickej aplikácie z hľadiska mechanických, elektrických a riadiacich požiadaviek. Pri ponuke mu budú prezentované produkty zo spoločností SPINEA ® a  SIEMENS v oddelených zoznamoch komponentov. Produkty z firmy Siemens budú ponúkané za účinnej internej technickej podpory materskej firmy. Budú vyšpecifikované v presnej nomenklatúrnej forme používanej v Siemens.

Podpora SPINEA

Aplikácie pre konštruktérov a integrátorov v aizačnej technike boli spoločne riešené už dve desaťročia. Mali, však oddelenú formu technickej podpory, kde dochádzalo k určitým nedostatkom v riešení na vývojovej a užívateľskej úrovniach.

  1. V oblasti tolerančných reťazcov oboch výrobkov. Po zmontovaní reduktora a motora vznikli predpätia na oboch produktoch, ktoré redukovali životnosť ložísk a následne celku.
  2. V oblasti nedostatkov proporcionality medzi veľkosťou reduktora a motora. Buď bol motor veľmi silný a tým generoval veľké výkony, ktoré poškodzovali reduktor, alebo bol motor veľmi slabý a pracoval v režimoch vyšších ako by bolo štandardne akceptovateľné.
  3. V oblasti neprimeraných rázov pri akcelerácii a zastavení. Tieto nevyriešené nábehové a dobehové procesy generovali rázy, vibrácie a následné navýšenie hlučnosti celého zariadenia.

Problémy sa obyčajne objavili až pri finálnej montáži zariadenia, alebo následne po montáži, pri nedostatku času a súčasne pri obmedzených možnostiach zmeny konštrukcie. Pre integrátora bolo tiež problematické reklamovať tieto chyby, keďže ich nespôsobili dodávatelia produktov, ale ich samotná integrácia.

Systémovým riešením pre integrátorov je nákup kompletného celku vrátane riadiaceho systému od firmy SPINEA ®. Podľa vyjadrenie spoločnosti Siemens Slovensko sú tieto komplety cenovo výhodné a  riešia komplexne potenciálne problémy spomenuté v predchádzajúcej časti článku.

Testovanie celkov  mechanických a elektrických jednotkých jednotiek sa realizuje v spoločnosti SPINEA ®  ešte pred zaslaním  zákazníkovi. Nákupom celku z firmy SPINEA® nestráca koncový zákazník garanciu ani technickú podporu z firmy Siemens. V prípade, ak je integrátor, alebo užívateľ v inej časti sveta platí, že Siemens preberá garanciu za svoje produkty dodané aj cez iné obchodné kanály. Tiež  poskytuje túto garanciu a technické poradenstvo s nimi spojené na lokálnej úrovni.

Aj napriek tomu, že je SIEMENS vynikajúcou a dominantnou značkou s mnohými najvýkonnejšími, najefektívnejšími produktami a špičkovými službami, nemá v svojom portfóliu vysoko-presné prevodovky schopné dosahovať dlhodobú presnosť polohovania pod 1 arcmin. Reálne trendy z oblasti aizácie generujú práve takéto vysoké presnosti mnohých aplikáciách. V aizácii sa predpokladá intenzívnejšia koncentrácia pracovísk, väčšia dynamika pohybov, minimalizácia nákladov na údržbu a dlhodobá životnosť v stabilných technických parametroch. Dlhodobá opakovaná presnosť polohovania je identická s reálnou a použiteľnou životnosťou produktu.

Spoločnosť  SPINEA® ponúka práve produkt, ktorého valivé trenie integrované do princípu prenosu momentu zabezpečuje vysokú stabilnú presnosť polohovania počas celej životnosti. Je pripravená podporiť technicky aj komerčne akýkoľvek projekt, s  aplikáciou jedného reduktora, až po projekty s vysokým počtom, kde je technická integrácia náročná na tolerancie, presnosť a stabilitu parametrov celého zariadenia.

Referencia:

Tešíme sa na spoluprácu so SPINEA, kde chceme vytvárať nielen obchodné vzťahy do budúcna, ale aj podieľať sa na vývoji a testovaní produktov. Snahou firmy SIEMENS bude vždy orientácia na požiadavky zákazníkov a v tejto súvislosti máme aj aplikácie, kde vieme ponúknuť najoptimálnejšie riešenie práve spoluprácou s firmou SPINEA a jej jedinečným riešením. Veríme, že takto nájdeme veľa spoločných aplikácii, kde práve toto spojenie bude predstavovať maximálnu pridanú hodnotu pre zákazníka. Ing. Ján Dorko – Obchodný manažér Motion control/Mahine Tools v Siemens Slovensko.

Autor: Ing. Slavomír Sedlák - segmentový špecialista v SPINEA, s.r.o.

SPINEA motion