Smart Condition Monitoring - Komplexní přístup pro prediktivní údržbu

Jako reakci na požadavky globální konkurence musí výrobci zvyšovat využitelnost svých strojů a redukovat neplánované odstávky. To vyžaduje technologie, které vedou ke zjednodušení údržby a maximalizaci spolehlivé výroby. Monitoring stavu poskytuje prediktivní přístup k údržbě zařízení a zajišťuje optimální výkon zařízení při současné minimalizaci prostojů.

Řešení Smart Condition Monitoring (SCM) od společnosti Mitsubishi Electric předvedené na veletrhu SPS IPC Drives 2016 v Norimberku je pokračováním vývoje technologie sledování stavu pro prediktivní údržbu. Řešení je založeno na schopnostech přídavných inteligentních senzorů jejich integrací s inteligentním ovladačem senzorů a zajišťuje celostní přístup v rámci sledování podmínek. Umožňuje integrovaný přístup ke sledování stavu jednotlivých agregátů a umožňuje sledovat zdraví celého zařízení. Jednotlivé senzory poskytují jednak vestavěnou výstražnou signalizaci ve formě semaforu u stroje, a současně se prosté textové informace z více senzorů přenášejí přes síť Ethernet do inteligentního ovladače snímačů kvůli hloubkovému sledování a podrobnější analýze. Výstrahy s detailní diagnostikou, hloubkovou analýzou a doporučenými opatřeními mohou pomoci minimalizovat neplánované odstávky a maximalizovat provozuschopnost zařízení.

Smart Condition Monitoring _3
Souprava SCM poskytuje řešení plug-and-play pro sledování stavu strojů. Stroje mohou být doplněny snímači SmartCheck a v případě potřeby jednoduchou funkcí učení, která umožňuje, aby se senzor a ovladač „naučily“ normální provozní stav stroje a vytvořily paměťovou mapu klíčových parametrů.
Typické aplikace

Systém Smart Condition Monitoring překonává omezení běžných senzorů. I když tyto senzory signalizují, že u daného stroje vzniká problém, neposkytují ale informace o druhu problému nebo jak vážný by tento problém mohl být. Systém SCM nabízí vylepšené řešení pro:

 • Elektromotory
 • Převodové motory
 • Vakuová a kapalinová čerpadla
 • Ventilátory a větráky
 • Převodovky
 • Kompresory
 • Vřetena a obráběcí stroje
 • Separátory a dekantéry

Systém Smart Condition Monitoring podporuje řadu funkcí, které jsou pro prediktivní údržbu užitečné:

 • Identifikace poškození valivých ložisek
 • Identifikace nevyvážení
 • Chybné centrování
 • Identifikace nedostatečného mazání
 • Měření teploty
 • Identifikace kavitace
 • Identifikace výpadků fází
 • Identifikace rezonanční frekvence

Funguje váš stroj správně?

Smart Condition Monitoring _4
Analýza SCM poskytuje detailní diagnostiku, nabízí návrhy, kde by se měla provést dodatečná měření, a poskytuje pracovníkům údržby přesnější identifikaci chyb.

Zvýšená provozní teplota, nadměrná spotřeba proudu, změny ve vlastnostech vibrací a výrazné posuny dalších provozních parametrů – to vše může naznačovat blížící se problémy u točivých strojů. Sledování stavu založené na analýze vibrací bylo kdysi doménou odborníků pracujících se speciálními – a drahými – softwarovými systémy, ale zavedení inteligentních senzorů znamená revoluci ve sledování stavu.

Zavedení senzorů poskytujících nejzákladnější indikaci o provozním stavu stroje pomocí systému semaforů s červeným, oranžovým a zeleným světlem zajišťovalo sledování „jedním pohledem“. Avšak tento zjednodušený přístup omezuje množství informací, které jsou k dispozici pro analýzu, což odpírá možnost provést praktická doporučení.

Nyní byla vyvinuta technologie, která umožňuje senzorům sledovat celou škálu parametrů a zajišťuje, aby tyto informace byly interpretovány tak, že poskytují přehled o zdraví zařízení jako celku. Tento přístup jistě pomohl velkým výrobním podnikům (kde náklady na prostoje mohou být velmi výrazné) efektivněji naplánovat údržbu klíčových agregátů.

Krok vpřed s prediktivní údržbou

Další krok v řešení prediktivní údržby učinila společnost Mitsubishi Electric s řešením soupravy SCM, která používá pro sledování a zpětnou vazbu nejmodernější senzory FAG SmartCheck. Souprava poskytuje integrovaný přístup ke sledování stavu jednotlivých agregátů a umožňuje celostní přístup ke sledování zdraví celého zařízení. Jednotlivé senzory si zachovávají systém semaforů pro lokální výstrahu u stroje, avšak současně se informace z více senzorů přenášejí přes síť Ethernet do inteligentního ovladače senzorů (což může být PLC od Mitsubishi Electric) kvůli hloubkovému sledování a detailnější analýze.

Čili SCM poskytuje komplexní analýzu zdraví jednotlivých strojů, jakožto i úplný přehled o zdraví rozsáhlejšího zařízení. Výsledkem je pozorovatelné zlepšení prediktivní údržby a optimalizované řízení životního cyklu zařízení. Údržba, kterou lze naplánovat dopředu, znamená daleko méně neplánovaných odstávek a výrazné snížení náhlých výpadků provozu.

Jak to funguje?

Smart Condition Monitoring _5
Řešení Smart Condition Monitoring poskytuje komplexní analýzu zdraví jednotlivých strojů, jakožto i úplný přehled o zdraví rozsáhlejšího zařízení. Výsledkem je pozorovatelné zlepšení prediktivní údržby a optimalizované řízení životního cyklu zařízení.

Souprava SCM nabízí řešení plug-and-play pro sledování stavu strojů. Stroje mohou být doplněny senzory SmartCheck a v případě potřeby jednoduchou funkcí učení, která umožňuje, aby se senzor a ovladač „naučily“ normální provozní stav stroje a vytvořily paměťovou mapu klíčových parametrů. Jakmile je systém SCM nastaven, zajišťuje nepřetržité sledování každého agregátu s funkcemi jako je identifikace vad, identifikace nevyvážení, chybné centrování, identifikace nedostatečného mazání, měření teploty, identifikace kavitace, identifikace výpadku fází a identifikace rezonanční frekvence.

Propojení více senzorů v řídicím systému senzorů umožňuje řízení analýzy nenormálních provozních stavů. Definované podmínky alarmů spouští hlášení, pokud je kontrola nutná. SCM analýza poskytuje detailní diagnostiku a případně navrhuje provedení dodatečných měření. Pracovníkům údržby poskytuje přesné informace o chybách, protože příčina chyby je identifikována a dokonce poskytuje doporučení ve formě textových hlášení pro odstranění chyby. Tyto informace mohou být dále poskytnuty přes síť nadřazeným systémům pro další analýzu trendů všech agregátů zařízení.

Více o řešení Smart Condition Monitoring se dozvíte na:https://sk3a.mitsubishielectric.com/fa/sk/solutions/capabilities/scm

Kontakt: Radlická 751/113e Avenir Business Park CZ-158 00 Praha 5 Telefon: +420 255 719 200 cz3a.mitsubishielectric.com cz@mpl.mee.com Poznámka: Viz „Jak může společnost Mitsubishi Electric reagovat na dnešní požadavky aizace“: https://cz3a.mitsubishielectric.com/fa/cs/solutions