Skúmanie nárazových síl robot - človek !

S príchodom priemyselných robotov schopných kooperácie s človekom (robot označovaný tiež ako co-bot) vzniká u operátorov mnoho otázok. Je takýto robot bezpečný? Nemôže pri zlyhaní jeho systému dôjsť ku vážnym zraneniam operátorov? Odpoveď na ich otázky má inštitút robotiky a mechatroniky DLR German Aerospace Centre.

Riziko vzniku úrazu pri strete co-bota/ humanoidného robota s človekom a jeho prípadné následky sú oproti konvenčným priemyselným robotom minimálne.

Nasledujúce video zaznamenáva dnes bežne využívané priemyselné roboty v teste určenom na skúmanie prenosu nárazových síl z miesta kolízie do iných častí tela. Inštitút vo videu porovnáva konvenčné roboty s co-botom - kooperujúcim priemyselným robotom iiwa od spoločnosti Kuka.

Na prezentovanom výskume sa podieľali: Sami Haddadin, Alin Albu-Schaffer, Mirko Frommberger, Jurgen Rossmann a Gerd Hirzinger. Skúmanie nárazových síl - obr Zdroj:

  • youtube.com
  • Dizertačná práca: Implementácia robotov kooperujúcich s človekom vo výrobných systémoch (Marčan, 2016)