Ochrana dát a správa prístupu k dátam SINUMERIK 840D

Prístupový koncept do riadiaceho systému SINUMERIK 840D
Ochrana dát a správa prístupu k dátam 
OTÁZKA:   Prečo ochrana dát a správa prístupu k dátam? 
ODPOVEĎ:  Umožniť prístup k dátam stroja len kompetentným osobám, so zámerom predchádzať škodám, ktoré by eventuálne mohli vzniknúť pri ich neodbornej editácii, či inej manipulácii s nimi.
OTÁZKA:  Čo môže spôsobiť neodborný a neoprávnený zásah do stroja?
ODPOVEĎ:  Neodborná zmena NC programu.
 •   Neodborná korekcia nástrojov.
 •   Neodborné posunutie bodov stroja.
 •   Neodborná zmena systémových
 •   parametrov stroja ...
 •   zapríčiní poškodenie nástrojov, stroja, výrobu zmätkov...
OTÁZKA:  Aké nevýhody má heslo?
ODPOVEĎ: 
 • Heslá pre prístup k dátam spravidla ústnym podaním „zľudovejú“ a stanú sa verejným   tajomstvom
 • Anonymita prístupu k dátam, bez možnosti jednoznačnej identifikácie jednotlivca, ktorý  prípadne  zmeny v dátach zrealizoval.

RIEŠENIE:  BALLUFF RFID KONCEPT SPRÁVY PRÍSTUPU SINUMERIK 840D

AKO TO FUNGUJE?SINUMERIK 840DKaždý oprávnený zamestnanec obdrží osobný RFID prívesok s pridelenou úrovňou oprávnenia. Stroj je vybavený RFID zásuvkou na paneli s nainštalovanou aplikáciou.1.krok - zamestnanec zasunie RFID prívesok do zásuvky na paneli2.krok - prihlásenie sa na paneli tlačidlom „Prihlásenie“ a „Check In“ -  aická archivácia prístupu3.krok - odhlásenie alebo vytiahnutie RFID príveskuVÝHODY RIEŠENIA
 • Zabránenie neoprávneným zásahom do stroja
 • ZNÍŽENIE RIZIKA POŠKODENIA STROJA
 • Jednoznačná identifikácia osoby
 • ZNÍŽENIE PRESTOJOV STROJA
 • Záznam prístupov do systému
 • ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY 
 • ÚSPORA NÁKLADOV NA OPRAVY STROJA
Balluff
Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9 | 851 04 Bratislava | http://www.balluff.skk
Phone +421 2 6720 61 | Fax +421 2 6720-0060 | info@balluff.sk

Prečítaj si tiež:Riešenia pre sledovanie toku materiálu | Priemyselný RFID