Digitalizace pohybu v reálném čase - klíčová technologie pro implementaci Průmyslu 4.0 - SEWIO

Konečně realita? Korporace investují miliardy do trackovacích systémů a digitalizace pohybu, optimalizují procesy

V poslední době rapidně roste zájem výrobních a logistických společností o integraci technologií digitalizace pohybu (označované jako RTLS) stejně tak jako o nasazení pasivních i aktivních RFID systémů. Teprve v posledních letech ale vzrůstá povědomí rozdílného přístupu k využití obou radiových platforem. V reakci na sílící trend aizace provozů vnikl v Německu, dnes celosvětový pojem Průmysl 4.0 neboli Čtvrtá průmyslová revoluce. Díky ní roste chuť i společností, nejen na úrovni nadnárodních korporací, po modernizaci provozů a po digitalizaci dat, jež přináší optimalizaci a zrychlení procesů, zjednodušení zpracovávaných dat, nebo také zvýšení bezpečnosti na pracovištích.

Nová technologie je velmi přesná a plně škálovatelná v prostorudrzak_small

rtlsTechnologie UWB – tedy Ultra Wide Band (ultraširoké frekvenční pásmo) značí radiovou technologii umožňující velmi přesné trackování objektů. Oproti RFID se liší nejen frekvenčním pásmem 4-7 GHz , ale hlavně přesností určení polohy, která dosahuje desítek centimetrů. Ve vztahu k RFID se vyznačuje také delší čtecí vzdáleností,vyšší přenosovou rychlostí v řádech Mbps a hlavně vysokou odolností vůči ostatnímu rádiovému rušení. Společnost Sewio využila technologie UWB k vytvoření lokační platformy, která umožňuje digitalizovat dráhu pohybujících se objektů v uzavřených prostorách a to v reálném čase. Veškerá data se ve formě pozice X, Y zaznamenávají na RTLS server, odkud jsou dále zpracovávána v detailní statistiky a analýzy umožňující optimalizovat výrobní a logistické procesy nebo pro jejich real-time řízení. Detalní vysvětlení principu technologie najdete na webu www.sewio.net

Sewio přináší do továren přehlednou logistiku a sklady budoucnosti

rtls-studio-anchors-tags_highlight-vi_webKonkrétní příklady z využití v praxi můžeme sledovat například v automobilce v ČR, která využila lokačních dat k navigaci pracovníků ke skladovým položkám pomocí smart brýlí, které obsahují i integrovanou čtečku čárového kódu. Dalším příkladem využití je monitorování manuálně řízených tahačů, tzv. FTS, které dopravují výrobní materiál. Velkým překvapením blízké budoucnosti se může stát aizovaná skladová inventura. Testování dronů s RFID čtečkou, která při průletu uličkou skladu aicky načítá položky kolem sebe je již realitou a k autonomnímu určování polohy dronů uvnitř skladů opět slouží právě nová lokační platforma. Abychom nezůstali pouze u řízení, důležitým prvkem RTLS systémů je možnost správy tzv. virtuálních zón pro sledované pohybující se objekty. Ty umožňují sběr detailních statistik o pohybu v daných zónách jako např. o čase stráveném v zóně, pohybu mezi zónami aj za účelem zefektivnění pracovních procesů

Jaké jsou další příklady využití RTLS systémů od společnosti Sewio? Pomocí lokační technologie dokážeme identifikovat místa, kde se logistické toky navzájem výrazně ovlivňují, umožňuje jejich optimalizaci a zvýšení bezpečnosti. Neposlední výhodou je i sledování pohybu materiálu, výrobních nástrojů, vysokozdvižných vozíků atd. Demonstrace vizualizace pohybu a panel ovládání je v demo verzi připraven na této adrese www.rtlsstudio.com

Digitalizace pohybu snižuje úrazovost na pracovištích

Podívejme se na pár statistik. V roce 2015 bylo v České republice příčinou pracovní neschopnosti 46 tisíc pracovních úrazů. Oproti warehouse_iiminulému roku je to nárůst o více než tisíc případů. Ve 132 z nich bylo zranění tak vážné, že zaměstnanec zemřel. I toto číslo se zvýšilo - oproti loňsku o šestnáct úrazů. Oficiální statistiky USA z roku 2013 hovoří dokonce o 100 smrtelných zraněních ročně, zaviněných střetem s vysokozdvižným vozíkem. Již zmiňovaná tvorba virtuálních ploch buď v samotné skladové hale, kde dělí prostory, nebo okolo sledovaného objektu (ještěrka, pracovník), umožňuje snížit rizika spojená s provozem. Při narušení prostoru sledovaného objektu dokáže RTLS server na dálku ovládat požadované zařízení a zabránit bezprostřednímu nebezpečí. Tvoříme tak tedy virtuálně extenze nejen lidských smyslů, ale i strojů.

Propojení technologií zajišťují systémoví integrátoři

Nepopiratelnou výhodu v propojení technologií získávajících digitální data využívají systémoví integrátoři jako například Kodys Slovensko, oficiální partner firmy Sewio, který platformu implementuje. Propojením s RFID technologií dostává celé Industry 4.0 jasný směr a díky těmto klíčovým technologiím se tvoří komplexní prostředí zefektivňující práci, a to nejen v logistických procesech.

Autor článku: SEWIO