Viac inteligencie v dizajne, uvedení do prevádzky a počas prevádzky | SCHUNK

Z pohľadu spoločnosti SCHUNK ponúka veľtrh Motek 2019 vynikajúce možnosti na to, ako praktickým spôsobom zažiť potenciály aizácie výroby. "Trendom sú manipulačné systémy, ktoré možno rýchlo uviesť do prevádzky, ktoré sa aicky prispôsobujú novým situáciám uchopovania a ktoré umožňujú interakciu s človekom v spoločne využívaných pracovných priestoroch. Presne to ukážeme na veľtrhu Motek," sumarizuje generálny riaditeľ Henrik A. Schunk aktuálny vývoj. "K tomu sa pridáva prechod z myslenia orientovaného čisto na produkty a komponenty na rozmýšľanie o platformách, na ktorých sú ponúkané riešenia Plug & Work pripravené na okamžité použitie." Spoločnosť SCHUNK tak napríklad ponúka sortiment „End-of-Arm“ na mieru šitý pre roboty s ľahkou konštrukciou od spoločnosti Universal Robots s  uchopovačmi, rýchlo vymeniteľnými modulmi, snímačmi sily a krútiaceho momentu a nástrojmi pre uvedenie do prevádzky, čo umožňuje širokú škálu aplikácií, od nakladania do strojov cez kolaboratívne scenáre až po testovanie aplikácií. Na jeseň sa k tomu pridá mechatronický uchopovač s veľkým zdvihom, ktorý pri ľubovoľne naprogramovateľnom zdvihu 42,5 mm na jeden prst umožňuje variabilné uchopovacie sily v rozpätí od 50 N do 600 N. Uchopovač SCHUNK EGL, ktorý je kompatibilný s technológiou Plug & Work, je vhodný pre manipulačné úlohy s hmotnosťami dielov do 3 kg a vo vzťahu k ramenám robotov od spoločnosti Universal Robots zadefinuje s ohľadom na flexibilitu, silu a funkčnosť v čistých až drsných prostrediach nový štandard.

 

Inteligentný nástroj urýchľuje vyhľadávanie a dimenzáciu uchopovačov

Spoločnosť SCHUNK v rámci svojho sortimentu uchopovačov navyše spustí inteligentný nástroj na dimenzáciu a výber, ktorý výrazne zjednodušuje konštruovanie manipulačných systémov a zabraňuje nákladným predimenzovaniam. Stačí len niekoľko údajov o type uchopovača, obrobku a uchopovacej situácii a systém hneď ponúkne vhodné moduly. Zoznam s výsledkami vyhľadávania zahŕňa okrem príslušných typov uchopovačov aj rozsiahle technické informácie, výkresy, doplňujúce dokumenty a údaje o príslušnom stupni a dôvode použitia. Spoločnosť SCHUNK robí pokroky aj v oblasti príslušenstva pre roboty: pomocou robotického nástroja na odstraňovanie výronkov možno po prvýkrát aizovať manuálne procesy odstraňovania výronkov bez toho, aby bolo nutné zriecť sa použitia osvedčených odhrotovacích nožov. Nastaviteľný odihlovací nástroj  je vhodný pre robotické odstraňovanie výronkov z obrobkov vyrobených z plastu, hliníka, ocele, mosadze a iných materiálov s najrôznejšími geometriami.

UR-Program Pre roboty s ľahkou konštrukciou od spoločnosti Universal Robots ponúka spoločnosť SCHUNK zladený sortiment "End-of-Arm", ktorý zahŕňa elektricky a pneumaticky riadené uchopovače, rýchlo vymeniteľné moduly a snímače sily a momentu, pomocou ktorých možno zrealizovať aj inteligentné aplikácie. Foto: SCHUNK  
Henrik A. Schunk

Henrik A. Schunk

Generálny riaditeľ, CEO

SCHUNK GmbH & Co. KG, Lauffen/Neckar

Foto: SCHUNK

 

Autor: SCHUNK

SCHUNK Intec s.r.o.  Levická 7  SK-949 01 Nitra