Schaeffler spúšťa sériovú výrobu elektromotorov, projekty v rámci e-mobility realizuje aj na Slovensku

  • Na mieru šité produktové portfólio v oblasti e-mobility. Od komponentov až po kompletné systémy pohonu
  • Slovenské závody Schaeffler sa taktiež podieľajú na rozvoji e-mobility
  • Schaeffler sa etabluje ako popredný dodávateľ trvalo udržateľnej e-mobility naprieč všetkými stupňami elektrifikácie
  • Cielené akvizície posilňujú technologické know-how.
  • Vstup na nový segment trhu s elektromotormi pre ťažké úžitkové vozidlá.

Slovenské závody Schaeffler sa taktiež podieľajú na rozvoji e-mobility

Herzogenaurach/Skalica | 3. február 2021 | Rozhodnutie založiť pred tromi rokmi, na začiatku roka 2018, samostatnú obchodnú divíziu v oblasti e-mobility prináša spoločnosti Schaeffler významné úspechy. Zahájenie sériovej výroby množstva produktov naprieč všetkými stupňami elektrifikácie svedčí o tom, že pôsobenie spoločnosti Schaeffler v oblasti e-mobility je úspešné a ako technologický partner formuje pokrok, ktorý hýbe svetom. „Úspešne sme zavŕšili našu transformáciu na dodávateľa pohonov v oblasti udržateľnej e-mobility a etablovali sme sa ako spoľahlivý partner pre našich zákazníkov“, povedal Matthias Zink, člen predstavenstva za oblasť Automotive Technologies Schaeffler AG. Schaeffler sa pritom vyznačuje predovšetkým know-how na úrovni komponentov i systému:

Už viac ako 20 rokov sa zaoberáme e-mobilitou a rozumieme hnacej sústave.

Vďaka našej inovatívnej sile ako globálneho dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel a výraznej kompetencii v oblasti industrializácie sme preferovaným partnerom pre našich zákazníkov.“ V rámci globálneho pôsobenia Schaeffler Group majú ohľadom e-mobility čo povedať aj jeho slovenské závody.

E-mobilita už aj na Slovensku

V  súvislosti s rozvojom e-mobility sa koncern môže spoľahnúť aj na slovenskú technologickú kompetenciu a schopnosť zavádzania  nových produktov do výroby. Závod v Kysuckom Novom Meste začal vyrábať v priebehu roka 2020 elektrické osi pre vozidlo s elektrickým pohonom a aktuálne sa finalizuje nábeh výroby ďalšieho produktu. Na Kysuciach intenzívne pracujú aj na rozšírení oddelenia výskumu a vývoja v tejto oblasti. „Schaeffler vidí veľký potenciál nášho závodu v Kysuckom Novom Meste. Preto nám zveril realizáciu výskumných projektov v oblasti elektromobility. Do roku 2022 tak vytvoríme v danej oblasti vyše dvesto nových pracovných miest. Je to ďalšia príležitosť pre mladých ľudí v regióne,” hovorí Milan Jurky, riaditeľ Schaeffler Kysuce. Skalický závod sa tiež aktívne podieľa na technologickom vývoji spoločnosti a takisto bude súčasťou dodávateľského reťazca pre e-mobilitu.

Rozširovanie kompetencií prostredníctvom strategických akvizícii

Spoločnosť Schaeffler v priebehu uplynulých rokov cielenými strategickými akvizíciami postupne dôsledne rozširovala svoje kompetencie v oblasti e-mobility.  Nákupom firmy Elmotec Statomat koncom roka 2018 získala spoločnosť Schaeffler novú kompetenciu v technológii vinutia a dokáže tak kompletne pokryť industrializáciu elektromotorov. Veľmi úspešnou akvizíciou bolo v roku 2016 prevzatie firmy Compact Dynamics, ktorá je špecialistom v oblasti vývoja inovatívnych konceptov elektrického pohonu. V rámci joint venture Schaeffler Paravan Technologie sa so systémom steer-by-wire Space Drive vyvíja kľúčová technológia pre autonómnu jazdu.

Sériové riešenia naprieč všetkými stupňami elektrifikácie

Schaeffler dodáva technológie pre všetky elektrifikované hnacie sústavy. Prevodovka pre elektrickú nápravu, dôležitá súčasť systémov elektrickej nápravy, sa úspešne sériovo vyrába už od roku 2017 a zaisťuje optimálny prevod a prenos sily z elektromotora na kolesá. Rozsah možností použitia je veľký, napr. v Audi e-tron sa prevodovky elektrickej nápravy Schaeffler používajú v rozličnej konštrukčnej forme na oboch nápravách pre pohon všetkých kolies. Aj v Porsche Taycan vysoko efektívna koaxiálna prevodovka elektrickej nápravy od spoločnosti Schaeffler zabezpečuje správny prevod na prednej náprave. S koaxiálnou prevodovkou elektrickej nápravy  získala spoločnosť Schaeffler renomované ocenenie PACE Award 2020, ktoré je celosvetovo považované za meradlo úspešných projektov v oblasti automobilového priemyslu. Spoločnosť Schaeffler získala objednávky na svoje kompletné elektrické nápravy „3v1“, ktoré spájajú elektromotor, hnaciu jednotku a výkonovú elektroniku do jedného systému. Ide pritom o vysokovýkonné elektrické nápravy s pokročilou hustotou výkonu.

Elektromotory: Zahájenie sériovej výroby

schaeffler e-mobilita

Tento rok sa spúšťa sériová výroba elektromotorov pre hybridné moduly, hybridné prevodovky a čisto elektrické pohony náprav. Základom pre elektromotory vyrábané spoločnosťou Schaeffler je modulárna a vysoko integrovaná technologická platforma. Vysoká odborná kompetencia spoločnosti Schaeffler v oblasti výroby a technológií naprieč všetkými komponentmi systémov elektrického pohonu je kľúčom pre úspešnú industrializáciu technicky vyspelých a súčasne ekonomických produktov. Popri rôznych sériových objednávkach na elektromotory v oblasti osobných vozidiel sa nedávno podarilo dosiahnuť ďalší dôležitý míľnik: spoločnosť Schaeffler vstúpila na segment trhu aplikácií v oblasti ťažkých úžitkových vozidiel (heavy-duty) a ohlásila sériovú objednávku na elektromotory s technológiou vlnového vinutia, ktorá sa vyznačuje výhodami pri montáži a vysokou hustotou výkonu.

Rekordná objednávka na dedikovanú hybridnú prevodovku

Ako bolo komunikované už vlani, získala spoločnosť Schaeffler rekordnú objednávku na dedikovanú hybridnú prevodovku a od roku 2024 bude dodávať kompletnú hnaciu jednotku s dvomi elektromotormi a výkonovou elektronikou integrovanou v prevodovke.  Pri systémovom výkone 120 kW je možný športový jazdný výkon s  nízkou spotrebou paliva. „Sme na veľmi dobrej ceste“, povedal Dr. Jochen Schröder, vedúci obchodnej divízie e-mobilita. „S naším modulárnym produktovým portfóliom dokážeme na každú požiadavku zákazníka ponúknuť sériové riešenie šité na mieru“, doplnil Dr. Schröder. Úspechy v obchodnej divízii e-mobilita odrážajú vysoké postavenie spoločnosti ako dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel. Schaeffler je dodávateľom komponentov, systémov a služieb, čo demonštruje svojím rozsiahlym produktovým portfóliom.

Mohlo by ťa zaujímať: Čo je to E-mobilita?

Autor:

Schaeffler Skalica, spol. s r.o. | Dr. G. Schaefflera 1 | 909 01 Skalica | Slovenská Republika / Slovakia (EU)