#06 SCARA roboty

SCARA roboty

SCARA roboty, ako už bolo v predošlom článku uvedené, patria do skupiny sériových robotov. Prvý prototyp tohto robota bol predstavený v roku 1981, pričom vývoj bol vedený profesorom Hiroshi Makino - University of Yamanashi.

Čo sa skrýva pod názvom SCARA? Ide o akronym slovného spojenia: Selective Compliance Articulated Robot Arm.

Čo bolo účelom vývoja takéhoto typu robota keď jeho univerzálnosť nie je ani zďaleka natoľko vysoká ako pri 6-osých robotoch? Zvýšenie rýchlosti a opakovateľnosti pre operácie "Pick and Place" (uchop a prelož): operácie, pri ktorých premiestňujeme bremeno z bodu "A" do bodu "B". Práve tieto vlastnosti radia SCARA roboty na popredné priečky využiteľnosti v praxi pri spomínaných operáciách, a teda preto zákazníci často dávajú prednosť týmto robotom pred 6-osím robotom. Ich nevýhodou je však, ako už bolo naznačené, menšia pohyblivosť v priestore.

Aké sú časté operácie? Ako príklady uvádzame:

  • montážne operácie,
  • manipulácia s bremenom,
  • kontrola kvality súčiastok,
  • testovanie výrobkov a iné.
Scara roboty _ DailyAutomation

SCARA Robot  má štyri stupne voľnosti. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť kinematiku (ľavá strana) spolu s pracovným priestorom (pravá strana)prezentovaného robota: Scara roboty - workspace. GIF   Na nasledujúcich videách si pozrime ukážku SCARA Robotov od spoločnosti Staubli:

zdroj:

  • http://www.assemblymag.com/ext/resources/Issues/2016/April/SCARA/asb0416SCARA1.jpg
  • http://www.iccrobotics.com/images/adept%20viper%20sorter.JPG
  • http://infosys.beckhoff.com/
  • stars.eng.usf.edu
  • www.dis.uniroma1.it
  • http://open-robotics.com