Slovenská kooperačná burza Nitra 2019

Nájdite si dodávateľa alebo odberateľa a rozšírte svoj biznis!

  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozýva na Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá už 13 rokov patrí k najprestížnejším medzinárodným B2B podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. PROGRAM PODUJATIA • B2B rokovania podľa vopred dohodnutých harmonogramov • odborná panelová diskusia Ľudia pre smart industry / Kvalifikácia a vzdelávanie pre high–tech priemysel SPRIEVODNÝ PROGRAM • možnosti financovania projektov z európskych prostriedkov • inovatívne služby agentúry SARIO • služby SARIO — Partner v regiónoch • služby na podporu zahraničného obchodu a internacionalizácie MSP • projekty a prototypy slovenských inovatívnych firiem • neformálny networking pri káve a občerstvení po celý deň SARIO ponúka aj konzultácie a poradenstvo k službám na podporu exportnej pripravenosti, k účasti a prezentácii na domácich a zahraničných veľtrhoch. Partneri podujatia predstavia nástroje k financovaniu inovačných a proexportných aktivít. KONTAKT E-mail: matchamaking@sario.sk VIAC INFORMÁCIÍ Pre viac informácií o podujatí Slovenská kooperačná burza Nitra 2019 návštivte naše stránky www.sario.sk