SARIO - JLR Innovation Workshop

Agentúra SARIO organizovala počas svojho medzinárodného kooperačného podujatia Slovenská kooperačná burza NITRA 2018  inovatívny workshop pre najrelevantnejšieho miestneho hráča, automobilku Jaguar Land Rover (JLR), ktorá onedlho spustí svoje výrobné linky - JLR Innovation workshop. 

Táto iniciatíva SARIO bola cielená na prepojenie potrieb JLR s možnými riešeniami slovenských spoločností pôsobiacimi v oblasti prediktívnej údržby, big data, digitálne vylepšených tréningových riešení, aizácie a efektívnosti, resp. rôznych iných softvérových riešení.

NEPREHLIADNI: Slovenská kooperačná burza Bratislava - November 2018

Počas štvorhodinového  workshopu, moderovaného Otom Pisoňom, Senior konzultantom Odboru investičných projektov agentúry SARIO,  predstavila spoločnosť JLR svoju fabriku v Nitre, jej kompetencie, ako aj tím zodpovedný za optimalizáciu výrobných a ďalších procesov. Následne 10 vybraných slovenských spoločností malo možnosť odprezentovať svoje riešenia v danej problematike pre spoločnosť JLR.

Workshop bol opäť skvelým príkladom toho, ako agentúra SARIO vytvára obchodné príležitosti pre slovenské spoločnosti u veľkých investorov, ktorých sa jej v minulosti podarilo prilákať na Slovensko. Zároveň to potvrdzuje skutočnosť, že služby SARIO pre investorov nikdy nekončia s výberom lokality svojich klientov, ale že pokračujú aj v implementačnej fáze ich projektov na Slovensku. Navyše v tomto prípade spájajú uvedený obchodný potenciál veľkej novej investície na Slovensku s možnými slovenskými dodávateľmi inovácie, prostredníctvom ktorých môžu veľkí klienti SARIO optimalizovať svoje výrobné a ďalšie procesy a menšie inovatívne slovenské spoločnosti zas rozvíjať svoj biznis.