Slovenská kooperačná burza - Bratislava 2018 | SARIO

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 je to už tradične najväčšie a najprestížnejšie medzinárodne business-to-business (B2B) podujatie na Slovensku, ktoré organizujeme už po 12sty rok. Podujatie sa uskutoční 13. novembra 2018 v Hoteli Bratislava v Bratislave.

Podujatie v tomto roku bolo zaradené do oficiálneho programu SK V4 PRES v línii spolupráce krajín V4 v priemysle s aktuálnymi témami automatizácie, robotizácie, elektromobility a inovácií.

V minulom roku sa na podujatí Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 sa zúčastnilo 124 spoločností z 18 krajín sveta, vrátane Slovenska, pričom okolo 400 účastníkov absolvovalo takmer 500 vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní.

Podstatu podujatia tvoria celodenné vopred naplánované business-to-business stretnutia slovenských a zahraničných firiem, ktoré majú záujem nadviazať spoluprácu. Účastnícke firmy počas dňa môžu počas dňa absolvovať okolo 10 vopred naplánovaných stretnutí s firmami, ktoré si vyberú na základe kooperačných profilov a samozrejme mnohé ďalšie neformálne stretnutia, keďže celý event je primárne venovaný networkingu.

Rezervujte si dátum 13. novembra 2018 a registrujte sa už dnes! Desiatky slovenských a zahraničných firiem sú pripravené rokovať o nových obchodných kontraktoch v jeden deň a na jednom mieste! Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 – príležitosť pre Váš biznis!

Slovenskú kooperačnú burzu tradične sprevádza odborná panelová diskusia v odbornej garancii časopisu Revue priemyslu a samozrejme podujatie ponúka možnosť prezentácie pre partnerov podujatia.

Už tradične sa podujatie koná pod záštitou MHSR a generálnym partnerom podujatia je ČSOB.

V minulom roku sa podujatia v podobe na mieru pripraveného workshopu zúčastnil Jaguar Land Rover, ktorý je samozrejme úspešným investičným projektom našej agentúry a podujatie využil na vyhľadávanie možných nových subdodávateľov pre svoj výrobný závod. Podujatie ponúka mnoho ďalších možností prezentácie firmám prostredníctvom partnerstva.

Máte možnosť pozrieť si ako v skratke podujatie vyzeralo alebo čo o nás hovoria účastníci.

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018  s tradíciou jedenástich úspešných ročníkov  Vám tento rok ponúka:

  • Príležitosť rokovať s relevantnými obchodnými partnermi zo Slovenska i zahraničia
  • Možnosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca etablovaných investorov
  • Inovačný workshop na mieru pre etablovaného investora s účasťou slovenských firiem
  • Účasť  vašej firmy formou partnerstva s vysokou pridanou hodnotou
  • Odbornú moderovanú panelovú diskusiu:

Panel 1 „Ako udržať vplyv regiónu, keď skončí boom" Región V4 - technologicky náročné odvetvia a mega trendy

Panel 2 „Čo menia technológie vo firmách -  v doprave aj produkcii"                 Koncept Smart City vytvára trh pre dopravný priemysel, mení produkty a služby Elektromobilita v mobilite firiem a priemyslu

  • Projekty  SARIO - partner v regiónoch - konzultácie a odborné poradenstvo
  • Prezentáciu zaujímavých projektov a prototypov slovenských inovatívnych firiem
  • Neformálny networking pri káve a občerstvení počas celého dňa
  • Galavečer
Feedback SKB 2016

• B2B rokovania podľa vopred plánovaných harmonogramov • nové obchodné a investičné príležitosti • odborná panelová diskusia na aktuálne témy • SARIO — partner v regiónoch — odborné konzultácie pre malé a stredné podniky, rozvoj regiónov, zaujímavé teritóriá a sektory • inovatívne riešenia a projekty slovenských inovatívnych firiem a partnerov podujatia • celodenný networking Informácie o podujatí Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 Registrovať sa môžete do 26. októbra 2018. Dátum: 13. november 2018 Miesto: Hotel Bratislava, Bratislava (výhodnejšia cena ubytovania pre registrovaných účastníkov) Cena: 100EUR/1 osobu z firmy, každá ďalšia osoba z rovnakej firmy 60EUR Kontakt: matchmaking@sario.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašou firmou v Bratislave!

Tím SARIO