Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 | Sario

Chcete si v priebehu jedného dňa na jednom mieste s istotou vopred dohodnutých obchodných rokovaní nájsť nových obchodných partnerov?

Rezervujte si dátum 13. novembra 2018 a registrujte sa už dnes na Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2018. Desiatky slovenských a zahraničných firiem sú pripravené rokovať!

Slovenskú kooperačnú burzu organizuje už 12 rokov pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Podujatie poskytne slovenským a zahraničným firmám možnosť počas jedného dňa absolvovať viac ako 10 vopred vybraných obchodných rokovaní, na mieste si dohodnúť ďalšie pričom celý deň budú mať účastníci priestor pre neformálnynetworking.

Relevantného partnera na rokovanie si firmy vyberajúpodľa kooperačných profilov, ktoré vypĺňa každá firma (sektor, oblasť, v ktorej ponúka alebo hľadá spoluprácu)priamo pri registrácii na registračnomportáli, pričomprofily všetkých registrovaných firiem sa aicky zverejňujú v elektronickom katalógu. Po potvrdení stretnutia oboma stranami a spárovaní dostane každý účastník ešte pred podujatím svoj individuálny harmonogram rokovanía vie si naplánovať svoj program na podujatí ako je napríklad účasť v panelovej diskusii.Sprievodná odborná konferencia bude tento rok v znamení inovácií, elektromobility a aizácie v rámci panelov „Ako udržať vplyv regiónu V4, keď skončí boom“ a „Čo menia technológie vo firmách - v doprave aj produkcii“.

Slovenská kooperačná burza je určené odbornej verejnosti s prioritami sektorovej orientácie nastrojársky, elektrotechnický a automobilový priemysel,elektromobilitu, energetiku, informačné technológie, smartindustry, robotizáciu a inovácie. Účastníkom navyše ponúka príležitosť zapojiť sa do dodávateľských reťazcov etablovaných investorov, inovačný workshop, odborné konzultácie ohľadom prezentácie na veľtrhoch v zahraničí, služieb SARIO, financovania exportu, super odpočtu na vedu a výskum ako i možnosť zvýšiť svoju vizibilitu prostredníctvom partnerstva. Zároveň všetkým účastníkom predstaví zaujímavé projekty a inovatívne prototypy slovenských firiem.

Tento rok účastníkom predstaví firmaPhotoneosvojenajpokročilejšie 3D vision systémya autonómne mobilné roboty;s vlastným radom 3D tlačiarní, z ktorých najväčšia má objem 1m³ a používa špeciálny karbónový materiál pre 3D tlačocenený v súťaži Inovatívny čin roka 2017 ako aj s unikátnym ramenom na stavbu reálnych budov technológiou 3D tlače príde firma 3Dimension rovnakoi mnoho iných partnerov s ďalšími inováciami.

Generálnym partnerom podujatia je už tradične Československá obchodná banka so svojou ponukou prevádzkového, investičného a exportno-importného financovania a ďalších nástrojov. Pre účastníkov pripravila príjemné posedenie pri káve v Smart kaviarni, v ktorej si budú môcť vyskúšať rolu investora a otestovať investičnú hru.

Slovenská kooperačná burza pomohla za 12 rokov spojiť výrobný a obchodný potenciál viac ako 2200 účastníkom z 38 krajín sveta, pričom absolvovali viac ako 5500 obchodných stretnutí. Viac informácií o podujatí

Dátum: 13. november 2018, registrácia otvorená do 26. októbra 2018!

Miesto: Hotel Bratislava, Bratislava

Kontakt: matchmaking@sario.sk