Rozlúčte sa so zbytočnými stratami vo výrobe a zlepšite sledovateľnosť | Tlačiarne Brady

Tlačiarne Brady | Výrobcovia dosiel plošných spojov potrebujú rýchle a spoľahlivé riešenia označovania, aby mohli optimálne reagovať na akékoľvek požiadavky na sledovateľnosť od svojich zákazníkov. Problémy s označovaním a identifikáciou DPS dokážu významne znížiť efektivitu výroby, a tým negatívne ovplyvniť ziskovosť. Riešením je presná a rýchla tlač etikiet rôznych rozmerov vo veľkých objemoch. A práve toto dokážu zariadenia od spoločnosti Brady. Prečítajte si modelový príklad z praxe.

Zákazník z oblasti výroby DPS používal v osadzovacích aoch obyčajné etikety potlačené na pomerne zastarenej tlačiarni. Výrazne spomalenie procesov spôsobovala hlavne nepraktická výmena materiálov etikiet, keďže na náležité označenie DPS boli potrebné minimálne dva typy štítkov rôznych veľkostí. Situáciu zhoršovala kvalita potlače tých najmenších etikiet. Navyše niektoré DPS museli byť označované ručne, pretože osadzovací a nedokázal odoberať každý štítok z rolky.

Riešenie od Brady: Rýchla a presná tlač na spoľahlivé etikety aj malých rozmerov

Spoločnosť Brady Corporation ponúka výrobcom v elektrotechnickom odbore vysoko efektívne riešenie označovania pre sledovateľnosť DPS. Tvoria ho špeciálne štítky pre aické osadzovanie a tlačiareň priemyselných štítkov BradyPrinter i5300 od spoločnosti Brady. Riešenie je možné rozšíriť o aické podávače etikiet, ako aj aplikácie pre design etikiet a aizáciu dát „Data Automation“ softvérového balíku Brady Workstation.

Tlačiareň priemyselných štítkov BradyPrinter i5300 dokáže presne a extrémne rýchlo potlačiť na špecializované štítky pre aické osadzovanie. Vďaka rozlíšeniu 600 dpi a neuveriteľnej presnosti dokáže tento tlačový systém vytvárať aj tie najmenšie etikety v špičkovej kvalite a navíjať ich na cievky pripravené na vkladanie do akejkoľvek výrobnej linky technológie povrchovej montáže

 

Vďaka unikátnemu designu na princípe „vlož-zaisti-vytlač“ a aickej kalibrácii tlačiarne nastaveniu tiskárny je možné previesť výmenu spotrebných materiálov v zariadení i5300 aj za menej ako 20 sekúnd. Kalibráciu spúšťa inteligentný čip, ktorý je súčasťou rolky so spotrebným materiálom. Týmto spôsobom funguje zariadenie BradyPrinter i5300 bez zbytočného plytania akýmkoľvek materiálom pre tlač etikiet.

Medzi typy štítkov, ktoré je možné používať s BradyPrinter i5300 patria materiály na báze polyimidu a polyesteru, ktoré spĺňajú paramatre na materiál rozptyľujúci statickú energiu. Sú odolné voči spájkovaniu vlnou aj voči čistiacim  prostriedkom, čím zaisťujú kompletnú sledovateľnosť počas celej výroby a montáže až ku koncovým uživateľom. Tieto etikety boli vyvinuté s ohľadom na aizovanú aplikáciu a osvedčili sa v osadzovacích aoch po celom svete. Pre aické podávanie etikiet do akéhokoľvek osadzovacieho modelu je možné doplniť podávač etikiet ALF spoločnosti Brady.

Prečítajte si taktiež: Zviditeľnite Vašu značku štítkami vo vysokom rozlíšení | Brady

Voliteľnou nadstavbou pre jednoduchý dizajn etikiet je použitie aplikácií softvérového balíku Brady Workstation. Dáta na etikety môžu byť ťahané aicky priamo z vnútropodnikových ERP systémov, importované cez súbory  CSV alebo tvorené priamo v Brady Workstation. Obojsmerná komunikácia medzi spotrebným materiálom v tlačiarni BradyPrinter a softvérom Brady Workstation zaručí, že v prípade nezhody medzi dizajnom etikety a vloženými štítkami aicky upozorní užívateľa.

Výsledok: Vysoko efektívne značenie, ktoré splní každú požiadavku na sledovateľnosť

Tlačiarne Brady | Výrobcovia dosiel plošných spojov potrebujú rýchle a spoľahlivé riešenia označovania, aby mohli optimálne reagovať Vďaka tlačiarni štítkov BradyPrinter i5300 v spojení s osadzovacími ami sú výrobcovia elektroniky pripravení tlačiť a aplikovať veľké množstvá presných etikiet aj malých rozmerov vo vysokých rychlostiach. Výmena roliek s etiketami je možná za menej ako 20 sekúnd. Spoľahlivé etikety spoločnosti Brady je možné osadzovať konzistentne rýchlosťou dostupných osadzovacích aov kdekoľvek na výrobnej linke.

Zaujímate sa o tému aizácie značenia DPS? Stiahnite si brožúru “Automated printed circuit board labelling” zadarmo >>

Navštívte stánok spoločnosti Brady na výstave AMPER 2023 (Hala P, stánok 5.21) a na vlastné oči sa presvedčte, ako fungujú priemyselné tlačiarne a špecializované zariadenia pre tlač a aplikáciu štítkov. Navyše si môžete vlastnoručne vyskúšať prácu s prenosnými štítkovačmi, zobrať vzorky etikiet pre otestovanie, alebo nezáväzne prediskutovať akékoľvek otázky ohľadne identifikácie a značenia.

Viac o aizácii tlače etikiet >>

BRADY s.r.o.

Email: slovakia@bradycorp.com

Tel: +421 902 939 406

www.brady.sk