Rozhovor s Christianom KÜBLEROM o platforme VARIO-X

Vario-x Murrelektronik1) Decentralizácia elektrických inštalácií je momentálne veľkou témou. Čo vlastne viedlo k skutočnosti, že väčšina systémov sa v minulosti ovládala centrálne?

[Kübler, Christian] Skutočnosť, že stroje boli v minulosti vybavené centralizovanou technológiou napájania súvisí najmä s tým, že hardvér predtým podliehal príliš veľkým stratám na to, aby bol súčasťou decentralizovanej skrine bez vonkajšieho chladenia. Okrem toho v minulosti vznikali štruktúry strojov, ktoré ešte neboli nahradené.

Konštrukcia strojov a závodov sa navyše vyvíja smerom k modulárnym štruktúram, aby sa jednotlivé funkcie strojov mohli pridávať alebo odoberať v závislosti od požiadaviek.

Decentralizácia je tu zvlášť užitočná, aby nebolo potrebné pridávať novú, nákladnú riadiacu skriňu ku každému modulu stroja. Vo výrobných priestoroch celkovo prevláda nové myslenie a spolu s novými technickými možnosťami vedie k decentralizovanej aizácii.

VARIO-X Murrelektronik Kübler, Christian2) Aké technické pokroky teraz decentralizované riadenie umožňuje? Prečo to predtým nebolo možné?

[Kübler, Christian] Z technického hľadiska stoja za zmienku najmä nové komponenty so zníženými stratami, ako sú polovodiče z karbidu kremičitého alebo nitridu gália. Tieto komponenty dvíhajú účinnosť na úplne novú úroveň, a tak umožňujú používanie technológie decentralizovanej aizácie až do dnes známeho rozsahu. Okrem toho začali výrobcovia strojov prehodnocovať inštalačnú technológiu, ktorá posilňuje decentralizovanú aizáciu.

V minulosti boli potrebné riadiace skrine, pretože nebolo možné inštalovať potrebné periférne zariadenia vo vzduchom chladenej skrini s užitočným znížením výkonu. Dnes sú vzhľadom na výrazne vyššie úrovne účinnosti k dispozícii nové možnosti.

3) Aké sú hlavné výhody decentralizácie? Ideálne pomocou príkladu výrobného zariadenia s niekoľkými obrábacími strojmi.

[Kübler, Christian] Decentralizácia otvára nové možnosti pre výrobcu strojov a enormne znižuje úsilie pri plánovaní a vedení káblov, ako aj náchylnosť na chyby. To napríklad znamená, že vedenie káblov systému s približne 8 osami, ktoré zaberá približne 2 pracovné dni, možno teraz urobiť v priebehu pár hodín.

4) Nová platforma Vario-X dokonca umožňuje obsluhovať stroje úplne bez riadiacej skrine. Aké moduly Vario-X obsahuje?

[Kübler, Christian] VARIO-X obsahuje v prvom uvedenom balení tieto moduly:

  • VARIO-Backplane: základná doska na montáž modulov
  • VARIO-CTRL 1.000: vysokovýkonný priemyselný PC na riadenie rozličných účastníkov zbernice (napr. vstupno-výstupné moduly Impact, diskové jednotky a pod.)
  • VARIO-Power In: napájanie pre 3 x 400 VAC + signál STO (Safe torque off – bezpečné potlačenie momentu) pre decentralizované motory
  • VARIO-Powersupply 24 VDC: zdroj napájania 24 VDC s integrovanou spojkou EtherCAT 3-Port Branch
  • VARIO-Powersupply 48 VDC: zdroj napájania 48 VDC

Ďalšie moduly budú nasledovať po spustení obchodovania. VARIO-X sa postupne rozrastie a neustále sa bude prispôsobovať trhu. Vario X Station Top View

5) Nie je platforma Vario-X drahšia v každom stroji v porovnaní s jednou centrálnou riadiacou skriňou?

[Kübler, Christian] V priamom porovnaní s komponentmi riadiacej skrine by sa VARIO-X mohlo zdať drahšie, je však potrebné pripomenúť, že VARIO-X sa vyplatí v rámci celkových nákladov na vlastníctvo. Vzhľadom na výrazne nižšie náklady na vedenie káblov, zníženú náchylnosť na chyby počas prevádzky a znížené náklady z dôvodu menšieho úsilia pri výmene zariadenia v prípade poruchy je VARIO-X nákladovo efektívnejšie.

Prečítaj si taktiež: Vario-X a dni rozvodnej skrine sú spočítané | Murrelektronik

6) Medzi výhodami decentralizácie ste spomenuli rýchlosť inštalácie. Máte predstavu, koľko času sa ušetrí použitím platformy Vario-X?

[Kübler, Christian] Predpokladáme, že je možné dosiahnuť až 80 % časovú úsporu.

7) Zaujala ma možnosť použitia digitálnej dvojičky platformy Vario-X. Predpokladám, že má najviac výhod, keď sa skombinuje s digitálnou dvojičkou stroja. Prebieha teraz nejaká konkrétna spolupráca s výrobcami strojov? Môžete uviesť príklad?

[Kübler, Christian] Digitálna dvojička sa v súčasnosti testuje na našich vlastných vzorových strojoch, ktoré vytvárame pre veľtrhy a na interné účely. Pracujeme spoločne s jedným partnerom na vývoji digitálnej dvojičky. Cieľom je poskytnúť našim zákazníkom rozhrania VARIO-X vhodné pre ich vlastnú digitálnu dvojičku. Neskôr tiež chceme zaviesť také funkcie ako aický výpočet dĺžky káblov, ktorá zjednoduší každodennú prácu našich zákazníkov.

8) Na ilustračné účely sme svoj pohľad zatiaľ zamerali najmä na obrábacie stroje, ale použitie platformy Vario-X je určite omnoho širšie. Prosím, predstavte nám škálu zariadení, pre ktorú je Vario-X prínosom.

[Kübler, Christian] V podstate vidíme použitie platformy VARIO-X v širokej škále aplikácií s maximálnym výkonom na hnaciu nápravu s výkonom až 1 kW. Veľký potenciál je v náhrade pneumatických aktuátorov servoelektrickými pohonmi v oblasti aizácie výroby. Všeobecné strojné inžinierstvo alebo intralogistika však tiež predstavujú čoraz dôležitejšie odvetvie, v ktorom vidíme VARIO-X v súvislosti s aizáciou bez riadiacich skríň, ako významný faktor pre úspornú a ekologicky udržateľnú realizáciu nových systémov. Predstaviť si môžeme všetko od servoelektricky ovládaných elektronických svoriek vo výrobe automobilov až po aplikácie deltarobotov v oblasti manipulácie s obrobkami.  

Murrelektronik Slovakia s. r. o.

Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA

www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351