Roboty vs. pracovné miesta

Roboty vs. pracovné miesta | Mnoho ľudí si myslí, že roboty „kradnú“ pracovné miesta zamestnancom. Debata sa opäť rozprúdila po tom ako ekonóm z MIT Daron Acemoglu vydal svoju trojdielnu sériu článkov. V článkoch sa zaoberá dopadom implementácie robotov na počet pracovných miest. Medzinárodná federácia robotiky (IFR) sa však bráni a označuje Acemoglov výskum za nesprávny.

IFR sa bráni

Podľa IFR má implementácia robotov vo výrobe pozitívny dopad na pracovné miesta po celom svete. V rokoch 2013 až 2018 sa globálna prevádzková zásoba zvýšila približne o 64% na 2,4 milióna jednotiek. V tomto období americký štatistický úrad zaznamenal výrazný rast pracovných miest v automobilovom priemysle. Automobilový priemysel je jeden z najväčších inovátorov v používaní robotov. Počet pracovných miest v tomto odvetí v USA vzrástol o 22% z 824 400 na 1 005 000 pracovných miest (2013-2018). Na Slovensku môže byť toto percento ešte vyššie keďže Slovensko je jedným z najväčších producentov áut vo svete.

 „Tieto fakty sú však v rozpore so závermi, ktoré nedávno zverejnila tlačová agentúra MIT vo výskume ekonóma Darona Acemoglua,“

uviedla vo vyhlásení IFR. Acemoglov výskum stojí na základe údajov z rokov 1990 až 2007. Odvodzuje tak celkový negatívny vplyv robotov na zamestnanosť v pracovných komunitách v USA. Avšak nedávne skúsenosti v USA, Európe a Ázii dokazujú pravý opak. Adoptácia robotov bude pravdepodobne kľúčovým determinantom rastu produktivity pre ekonomiku po COVID-19. Výskum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) len potvrdzuje slová IFR. Podľa OECD spoločnosti, ktoré využívajú moderné technológie a aizáciu, sú až desaťkrát produktívnejšie ako tie, ktoré ich nepoužívajú.

„Zvyšovanie produktivity a konkurenčné výhody aizácie nenahrádzajú úlohy ale ich aizujú, rozširujú a vytvárajú nové.“

Budúcnosť (Roboty vs. pracovné miesta)

Pretrvávajúca pandémia COVID-19 núti spoločnosti po celom svete prehodnocovať obchodné modely. Do výroby sa nasadzuje viac robotov. To by malo v budúcnosti pravdepodobne v niektorých regiónoch priniesť viac pracovných miest ako pred pandémiou a rýchlejšie obnoviť výrobu. IFR uviedla, že aj napriek aktuálnemu hospodárskemu poklesu, sa po skončení krízy očakáva výrazné zvýšenie robotiky a aizácie.

Odporúčame ti tiež: NOVÁ ÉRA KOLABORATÍVNEJ TECHNOLÓGIE

 

Zdroj: 

Autor: Matej Seman | Daily Automation