Roboty postavia priehradu v Japonsku

Japonská spoločnosť testuje roboty a automatizované technológie pri výstavbe

Spoločnosť Obayashi začala so stavbou priehrady takmer výhradne s využitím robotov. Roboty slúžia na kompenzáciu nedostatku a zvyšujúceho sa veku pracovných síl. Cieľom tohto ambiciózneho projektu je betónová priehrada v prefektúre Mie, na juhovýchodnej časti pobrežia. 84 metrov vysoká stavba má byť dokončená v Marci 2023. Spoločnosť vyvinula automatizované vybavenie na ukladanie vrstiev betónu. Aby bola výstavba ešte efektívnejšia, bola blízko miesta výstavby postavená továreň na výrobu betónu. Stavba priehrady si vyžaduje dlhoročnú prax a skúsenosti. Očakáva sa, že automatizovaný systém spoločnosti Obayashi prinesie do stavebného priemyslu množstvo inovácií.

Proces výstavby

Každý proces potrebný na stavbu 334 metrov širokej priehrady, je určitým spôsobom automatizovaný. Postupne je po vrstvách nalievaný betón pomocou žeriavov ktoré sú ovládané na diaľku počítačom. Počítač taktiež kontroluje liatie betónu. Z bezpečnostných dôvodov je na žeriavoch prítomná obsluha, ale stroje sú automatizované. Nerovnomerné vrstvy betónu vyrovnáva obsluha pomocou strojov vyvinutých spoločnosťou Obayashi. Frekvencia a tlak sú automaticky regulované. Počas liatia betónu musia byť formy udávajúce tvar priehrady neustále zvyšované. Pri bežnom postupe skupina pracovníkov ovládajúcich ťažké stroje súbežne dvíha formy do požadovanej výšky. Obayashi vyvinula pre tento účel robota, vďaka čomu je potreba ľudskej obsluhy úplne eliminovaná.

Vplyv na produktivitu

Prekvapivo, spoločnosť Obayashi tvrdí, že aj napriek všetkým moderným technológiám využitým pri výstavbe, došlo k zvýšeniu produktivity len o približne 10% nakoľko je stále potrebná prítomnosť obsluhy ktorá zasiahne v prípade komplikácií. Časom by sa však zvýšenie produktivity mohlo priblížiť k 30%.

Automatizácia v stavebníctve

Aj iné spoločnosti vyvíjajú automatizované technológie. Kajima vyvinula autonómne buldozéry a nákladné vozidlá, vďaka čomu môže stavba prebiehať 24 hodín denne. Stavba priehrady je obzvlášť vhodná pre roboty a automatizované technológie, nakoľko sa jedná o veľmi repetitívny proces. Vek pracujúcich v stavebnom priemysle v Japonsku sa postupne zvyšuje. 35% všetkých pracujúcich má 55 alebo viac rokov čo vedie spoločnosti k vývoju robotických a automatizovaných technológií, založených na dlhoročných skúsenostiach pracovníkov. Ďalším faktorom prispievajúcim k zvýšenému záujmu o automatizáciu sú prísnejšie regulácie nadčasov na stavebných pracoviskách. Stavebné spoločnosti majú problémy dodržať požadované dva dni voľna na pracovisku. Automatizované technológie sa tak môžu rozšíriť okrem priehrad aj na iné druhy stavieb. Súperiace spoločnosti Kajima a Takenaka dokonca spolupracujú na automatizovaných technológiách. Roboty sa tak stávajú "nástrojom" na zvýšenie produktivity, ale aj konkurencieschopnosť Japonských spoločností.

Autor: Jakub Michalčík | Daily Automation

  Zdroj: