Roboty, ktoré cítia bolesť? Dôležitý krok pre budúcnosť robotiky

Roboty možno budú môcť 'cítiť bolesť' vďaka elektronickej koži

Vedci z Univerzity RMIT v Melbourne vyvinuli nový typ 'elektronickej kože'. Vďaka nej by mohli byť roboty a iné zariadenia citlivejšie na dotyk a kontakt. Výskumníci tvrdia, že ich prototyp napodobuje ľudskú, takmer okamžitú, reakciu na bolesť a ostatné vonkajšie podnety rovnakou rýchlosťou, akou cestujú nervové signály do mozgu.

Vedúci výskumník, profesor Mahdu Bhaskaran tvrdí, že prototyp kože je veľkým míľnikom vo vývoji robotických a biomedicínskych technológií. Ľudská koža je náš najväčší zmyslový orgán a doposiaľ neexistovala technológia ktorá by ju dokázala napodobniť.

Je to dôležitý krok pre budúcnosť vývoja sofistikovaných systémov so spätnou väzbou, potrebných pre inteligentnú robotiku, Mahdu Bhaskaran

Funkčné senzorické prototypy

Tím výskumníkov vyvinul zariadenie vyrobené z elastickej elektroniky. Dokáže zaznemenať a reagovať na zmeny tlaku a teploty. Boli navrhnuté 3 funkčné prototypy, elektronicky napodobňujúce vlastnosti ľudskej kože. Pri ďalšom vývoji by mohla byť umelá koža v budúcnosti využitá pri neinvazívnych transplantáciách kože, kde sa nedajú uplatniť tradičné postupy.

Elektronická koža

Výskum publikovaný v Advanced Intelligent Systems kombinuje 3 technológie, vyvinuté a patentované tímom výskumníkov:

  • Elastická elektronika: Kombinácia oxidov a biokompatibilných silikónov vytvára priesvitnú, nerozbitnú a nositeľnú vrstvu.
  • Povlak reagujúci na teplo: Samočinný povlak, 1000-krát tenší ako ľudský vlas. Je založený na materiáli, ktorý sa mení v závislosti od tepla.
  • Pamäť napodobujúca mozog: Elektronická pamäť schopná napodobiť spôsob, akým ľudský mozog využíva dlhodobú pamäť.

Prototyp tlakového senzora kombinuje elastickú elektroniku a elektronickú pamäť, tepelný senzor spája pamäť s tepelným povlakom, zatiaľ čo senzor 'bolesti' prepája všetky 3 technológie. Pamäťové bunky v každom prototype spúšťajú reakciu pokiaľ tlak, teplo alebo bolesť prekročia určenú hranicu.

Vytvorili sme prvé elektronické kožné receptory napodobujúce komplexný systém ľudských neurónov, Md. Ataur Rahman PhD.

Elektronické zariadenia napodobujúce bolesť pomocou elektrických signálov už boli vyvinuté. Nové technológie však dokážu reagovať na mechanický tlak, teplotu alebo bolesť. Elektronická koža dokáže rozpoznať rozdiel medzi jemným dotykom hlavičky špendlíka alebo silným bodnutím - dôležitý rozdiel v reakciách, ktorý doteraz nebol dosiahnutý.

Výskum bol podporený Austrálskou Výskumnou Radou.

Autor: Jakub Michalčík | Daily Automation

Zdroj: Roboticsandautomationnews