Výskum: Roboty dostanú hadí zmysel ..aký?

Had daruje svoj zmysel robotom! Inšpirované prírodou ...
snake

Výskumný tím zo Švajčiarska vyvinul materiál podobný hadej kože. Pre tieto zvieratá ide o veľmi dôležitý vnem, ktorý dostal od matky prírody. Ide o schopnosť identifikovať žiariace teplo v jeho okolí. Pomocou tohto vnemu had dokáže identifikovať korisť vo svojom okolí.

Na vytvorenie kože robota je potrebné zmiešanie pektínu s chloridom vápenatým. Vznikne roztok, ktorý sa následne dehydratuje. Produktom je film, ktorý sa následne plánuje využiť v oblasti robotickej umelej inteligencii. Cieľom je získavať spätnú väzbu potrebnú na vytvorenie obrazu o prostredí a okolí "robotickej kože". Výskumní pracovníci dúfajú, že snímaním teploty sa roboty dokážu lepšie orientovať v okolí ľudí, vnímať ich a dokonca vidia ich využitie počas pátracích a záchranných robotických akciach.  Rovnako je možnosť využitia v obalsti priemyslu. V súčasnosti sa čím ďalej tým viac rozširuje počet aplikácii s robotickými co-workermi. Potiahnutie ich povrchu haďou kožou by určite zvýšilo bezpečnosť osôb.

Testovanie

Výskumníci uskutočnili testovanie na plyšovom macovi, ktorého ohriali na teplotu 37 stupňov celziových aby napodobnili teplotu človeka. Výsledky testovania boli prekvapivé. Umelá koža robota bola schopná zosnímať plyšového maca zo vzdialenosti jedného metra.

Zdroj:

  • instructables.com
  • automationworld.com
  • futurism.com
Fanuc
Reklama