Robotické obrábanie, pozná Váš manažment výhody?

Zamestnanci často vidia benefity nových technológií a postupov, ktoré manažment podniku vidieť nemusí, alebo ich zamietne s tvrdeniami, že nie je čas ani rozpočet.

V prípade podnikov a firiem zaoberajúcich sa obrábaním, môže byť práve robotické obrábanie veľmi efektívnym prostriedkom nakoľko v mnohých prípadoch prekonáva tradičnejšie CNC obrábanie.

Manažment môže byť spočiatku skeptický

Prezentovať manažmentu podniku nejakú myšlienku alebo nápad nemusí byť až tak jednoduché. Mnoho ľudí v podobnej situácií sprevádza strach z odmietnutia, prípadne pohŕdania. V prípade odmietnutia sa však často prikláňame v obviňovaniu nadriadených a tvrdeniam, že sú "slepí voči novým technológiám" alebo "príliš zameraný na znižovanie nákladov".

 

Aj keď z časti sa tieto tvrdenia môžu zakladať na pravde, väčšinou to tak nie je. V mnohých prípadoch je manažment podniku zaviazaný viesť svoj biznis čo najlepšie. Zatiaľ čo výhody sú zrejmé, manažment pravdepodobne viac zaujímajú riziká a obavy:

 • Je to drahé  - Pravdepodobne najčastejší argument. Automatizácia sa však často spája s vysokými nákladmi.
 • Dlhá a neistá návratnosť investície - Manažment môže často nad počiatočnými nákladmi rozmýšľať hlavne ako nad investíciou od ktorej očakáva istú návratnosť.
 • Máme toho veľa - Akékoľvek zmeny môžu byť vnímané len ako potrebné pracovné hodiny navyše, avšak robotické obrábanie môže priniesť značné výhody z časového hľadiska.
 • Pracovníci nebudú súhlasiť - Často sa možno stretnúť s názorom, že roboty "berú ľuďom prácu". Pre manažment to môže predstavovať riziko z hľadiska pracovnej sily.
 • Nepotrebujeme to - Robotické obrábanie predstavuje "len" alternatívu CNC obrábania.

Je však dôležité tieto obavy otvorene riešiť a nie ich ignorovať. Je pravdepodobné, že manažment reálne zváži nové návrhy a nápady, pokiaľ budú aj obavy a riziká, ktoré sa s nimi spájajú zohľadnené. Ideálne je navrhnúť aj nejaké konkrétne riešenia.

Ako uspieť so svojim návrhom?

Prezentácia myšlienky začlenenia robotického obrábania do výrobného procesu vyžaduje určitú prípravu. Niekoľko krokov však môže váš návrh posunúť bližšie k úspechu:

 • Špecifikácia vhodnosti robotického obrábania - Pred tým, ako budete svoje nápady prezentovať si nimi hlavne musíte byť istý. Je vhodné venovať dosť času popísaniu všetkých problémov, ktoré môže táto metóda obrábania vyriešiť.
 • Vymenovanie jednotlivých výhod a zlepšení - Detailné popísanie konkrétnych výhod, ktoré robotické obrábanie prinesie do výrobného procesu môže pomôcť. Ideálne ak sú podporené aj číslami.
 • Zistenie, aké konkrétne plány má manažment - Pokiaľ budú prezentované výhody zapadať aj to plánov a predstáv manažmentu, určite to pomôže. Pokiaľ je častou témou napríklad znižovanie nákladov, bude vhodné zamerať sa túto tému.
 • Prezentovanie myšlienok v správnom "jazyku" - Šance na úspech možno zvýšiť správnou formuláciou. Napríklad pokiaľ sa manažment zameriava na rast a expanziu podniku, argument, že robotické obrábanie je "viac flexibilné" určite nevyznie tak dobre ako ten, že robotické obrábanie "umožní obrábať väčšie obrobky, čo môže sprístupniť nové trhy".
 • Príprava návrhu - V prípade akejkoľvek prezentácie je vždy vhodné, si ju vopred pripraviť a tento prípad nie je výnimkou.
 • Pripravenosť na otázky - Kvalitná prezentácia je dôležitá, avšak určite budú nasledovať aj konkrétne otázky a je dôležité vedieť na ne vhodne odpovedať.

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

Pri prezentovaní výhod robotického obrábania určite pomôže ukážka z praxe, aj keď len v podobe simulácie, ktorú je možné vytvoriť v dostupných softvéroch od výrobcov robotov.

https://www.youtube.com/watch?v=8xuUNIoSgwo&ab_channel=RoboDKRoboDK

Autor: Jakub Michalčík | Daily Automation

Zdroj: