Robot pri ktorom " behá mráz po chrbte " !

PETMAN - Názov robota pri ktorom skutočne behá mráz po chrbte. Predstavte si stretnutie s takýmito robotmi ....

Cieľ vývoja robota PETMAN je podľa výrobcu predovšetkým za účelom testovania ochranných odevov pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Na videu možno vidieť prvotné testovanie v chemickom odeve s plynovou maskou. PETMAN má v sebe zabudované senzory,  ktorými detegujú presakovanie chemikálii cez odev. Verme že takéto roboty budú skutočne používané iba na výrobcom udávané účely ! :) zdroj: http://www.bostondynamics.com/