Robot murárom! Zoberie ľudom prácu?

SAM 100 -Robot murárom? Revolučný robot v oblasti stavebníctva? Jeho úlohou je pomáhať ľudom pri vyčerpávajúcich úlohách, pričom zvyšuje produktivitu práce.  Zoberie murárom prácu? Rozhodne nie! Ich práca bude naopak povýšená. Robotické pracovisko je predsa nutné na stavenisku nainštalovať, vykonať kalibráciu a naprogramovať. Tieto činnosti robot sám nevykoná. Vyčerpávajúcu prácu po úspešnej inštalácii preto prevezme robot a človek bude dohliadať na priebeh realizácie.

Robot SAM100 bol navrhnutý spoločnosťou "Construction Robotics, LLC (CR)"  založenou v roku 2007 s cieľom vyvíjať robotické aplikácie pre stavebný priemysel.

Na nasledujúcich videách si môžete pozrieť ukážku funkčnosti robotického murára!

Zdroj:

  • Youtube.com
  • http://www.construction-robotics.com/