Robot a hudba: Rozhranie medzi technológiou a kreativitou

Nigel Standford. Hudobník, ktorý je známy svojim skúmaním, využívaním princípov vedeckých poznatkov z rôznych oblasti a ich následným prepojením s hudbou. Zhodnotte aj Vy jeho experiment prepojenia hudby a priemyselných robotov.

Za posledné roky Stanford používa priemyselné roboty ako prostriedok, prostredníctvom ktorého skúma technologickú tvorivosť. "Témy ako AI (artificial intelligence/ umelá inteligencia), robotika a automatizácia sú v dnešnej dobe v každodennej mysli nás ľudí.

Žijeme v digitálnom veku? Aké je to žiť v digitálnom svete? Zamýšľa sa Nigel Standford.

Stiahnite si video a album na adrese NigelStanford.com/AUTOMATICA

https://www.kuka.com