Murrelektronik sprístupňuje novú oblasť obchodnej činnosti pre systémy Vision

Švábsky špecialista na decentrálnu inštalačnú techniku ponúka teraz so svojimi inštalačnými riešeniami Vision na mieru šité riešenia pre priemyselné spracovanie obrazu

Xelity Hybrid SwitchInštalačné riešenia Vision od Murrelektronik (zľava doprava): Xelity Hybrid Switch preberá dátovú komunikáciu a prúdové napájanie, Injection Box je štvornásobný 24 V napäťový a signálový napájač, Master Breakout Box rozvádza napätie a signály a NEC Class 2 Splitter je čisto napäťovým a signálovým rozbočovačom.

Ak ide o priemysel 4.0 alebo umelú inteligenciu vecí, nesmú chýbať kamery pre priemyselné spracovanie obrazu. Systémy Vision sa v oblasti priemyselnej výroby a logistiky nadobúdajú na dôležitosti. So svojimi inštalačnými riešeniami Vision teraz ponúka spoločnosť Murrelektronik GmbH so sídlom v Oppenweileri neďaleko mesta Backnang koncept pre decentrálne inštalačné riešenia na priemyselné spracovanie obrazu. So spoločnosťou Murrelektronik majú výrobcovia strojov a zariadení po svojom boku silného partnera, pokiaľ ide o napájanie, správu signálov a dát pri inteligentnom prepojení kamerovej techniky v priemyselných výrobných procesoch alebo v logistike. Murrelektronik pritom vsádza na decentrálne konštrukčné skupiny, ktoré sa dajú montovať a zasúvať priamo v strojnom prostredí, ako sú sieťové prepínače, rozbočovače a napájače, ako aj príslušná výkonná konfekciovaná káblová a konektorová technika. Výhodami sú minimálna inštalačná náročnosť a maximálny výkon – a to v prípade nových aj už existujúcich strojov a zariadení.

Plug and Play pre systémy Vision
Efektívne zásobovanie energiou a spoľahlivá dátová komunikácia sú piliermi fungujúceho inštalačného konceptu.

Cieľom je spojiť snímače a akčné členy stroja alebo zariadenia do jedného systému obzvlášť efektívnym a hospodárnym spôsobom. Inštalačné riešenia Vision od spoločnosti Murrelektronik sú konštruované modulárne. Ponúkajú nielen možnosť integrovať priemyselné spracovanie obrazu do decentrálneho inštalačného konceptu pri vývoji nových strojov a zariadení, ale ho aj zahrnúť do existujúcej systémovej architektúry.

K týmto komponentom patria napríklad hybridný sieťový prepínač Xelity Hybrid Switch, ktorý preberá plynulú a bezchybnú dátovú komunikáciu a môžu byť na ňom pripojené až štyri kamery, Master Breakout Box (napäťový a signálový rozbočovač), ako aj Injection Box (napäťový a signálový napájač). Všetky komponenty sú namontované priamo v strojnom prostredí, teda v priamej blízkosti k príslušnému systému Vision. „Náš decentrálny inštalačný koncept má tú bezkonkurenčnú výhodu, že našim zákazníkom ušetríme časovo náročnú a drahú inštaláciu v spínacej skrini“, hovorí Simon Schlichenmaier, Market Development Systémy Vision v spoločnosti Murrelektronik. „Spínacie skrine teda môžu byť dimenzované s menšími rozmermi.“ Ďalšia výhoda: S modulárnymi riešeniami Plug & Play od Murrelektronik sa systémy Vision sa dajú nielen rýchlo a flexibilne uviesť do prevádzky, moduly zjednodušujú a zrýchľujú aj funkčnú diagnostiku v prevádzke. Tým sa signifikantne redukujú prestoje strojov a zariadení.

Mam záujem o Plug & Play pre priemyselné spracovanie obrazu Inštalačné riešenia Vision od Murrelektronik!

Inteligencia tam, kde je potrebná

Schlichenmaier: „S našimi inštalačnými riešeniami Vision sa zameriavame na všetky procesy, ktoré prebiehajú medzi kamerou a riadiacim systémom zariadenia.“ A tam, kde v existujúcich systémoch kvôli preplneným spínacím skriniam priemyselné spracovanie obrazu nebolo možné, sú inštalačné riešenia Vision od spoločnosti Murrelektronik nápomocné vďaka svojim kratším vedenia a menšiemu zmätku káblov: Rýchlosť dátového prenosu 1 Gigabit/sekundu(Gbit/s) prostredníctvom dátových vedení s kódovaním X k sieťovému prepínaču umožňuje v mnohých priemyselných aplikáciách spracovanie s vysokým rozlíšením bez akýchkoľvek problémov. Sieťová komunikácia sa uskutočňuje rýchlosťou až 2,5 Gbit/s.

„Spracovanie dát prebieha priamo na mieste na stroji. Inteligenciu teda dostávame tam, kde je potrebná“, hovorí Schlichenmaier a dopĺňa: „S inštalačnými riešeniami Vision od spoločnosti Murrelektronik nastavujú naši zákazníci svoje výrobné procesy na vyššiu efektívnosť a vyššie kapacity. Tým zvyšujú kvalitu a zabraňujú nákladným dodatočným prácam. A len mimochodom, spínacie skrine zbavujeme zbytočných prvkov.“

Murrelektronik Slovakia s. r. o.

Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA

www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351