Ako sa ovládajú CNC stroje? Spoznajte režimy práce riadiaceho systému

Programovanie nie je len výsadou IT expertov - dnes už sa bez neho nezaobíde ani moderný priemysel. Programovacie CNC stroje totiž dokážu výrobu zautomatizovať, čo znamená zrýchliť a zlacniť. Zoznámte sa s riadiacimi systémami CNC obrábacích strojov a s režimami ich práce.

Kde sa vzali CNC stroje?

Už v 50. rokoch minulého storočia, kedy sa naprieč svetom priemyslu začali objavovať dômyselnejšie snahy zmodernizovať výrobu, zistili niektoré firmy, že najlepším spôsobom, ako urobiť výrobné postupy efektívnejšie, je využiť princípy automatizácie. A tak v tejto dobe začali vznikať prvé NC obrábacie stroje s jednoduchými riadiacimi systémami. Prvý NC stroj predstavil japonský výrobca FANUC už v roku 1951.

Skratka NC, ktorá znamená numerical control, je pomerne výstižná - riadiaci systém anglicky možno povedať ako control system, numerical control - teda číslicové riadené - potom naznačuje, že riadiace systémy týchto obrábacích strojov sú namiesto ručnej obsluhy riadené automaticky pomocou naprogramovaných príkazov zostavených z alfanumerických znakov (číslic a písmen). S rozvojom počítačových technológií sa však z NC stalo CNC, teda COMPUTERIZED numerical control - počítačové číslicové riadenie. Nové CNC stroje boli oveľa efektívnejšie, pretože riadiace systémy pre CNC už využívali riadenie počítačom.

Čo dokážu riadiace systémy CNC strojov?

Kým NC stroje sa používali predovšetkým ako automatické vŕtačky a vŕtacie stroje, priemyselné riadiace systémy dnešných CNC strojov možno použiť nielen na vŕtanie, ale napríklad aj na rezanie, brúsenie či frézovanie najrôznejších materiálov. Ovládať CNC stroje už dnes dokážu aj priemyselné roboty.

Riadiaci systém CNC ovláda stroj tak, aby automaticky, teda bez nutnosti obsluhy pracovníkom, vykonával z hľadiska výroby žiaduce procesy. Dôležité je však aj to, že si nastavený sled príkazov stroj dokáže zapamätať. Proces výroby je tak uchovaný v riadiacom systéme CNC ako počítačový program, ktorý je možné neskôr použiť znovu či upravovať na iné výrobné účely.

Na čo slúžia režimy práce riadiaceho systému?

Riadiace systémy predstavujú kľúčovú súčasť CNC strojov. Aby mohol používateľ s riadiacim systémom ľahko komunikovať, má riadiaci systém niekoľko režimov. Jedným z režimov riadenia je MANUÁLNY (ručný) režim. Režim ručného riadenia slúži najmä na prestavenie zariadenia do požadovanej polohy či k výmene nástroja alebo nájazd do obrobku. Režimy práce riadiaceho systému možno nastaviť tlačidlami na riadiacom paneli CNC stroja.

Jednotlivé režimy práce riadiaceho systému

V akých ďalších režimoch okrem ručného riadenia môže CNC riadiaci systém pracovať? Pokročilejší režim je režim AUTO (automatická prevádzka), ktorý slúži k plynulému procesu obrábania. Stroj v automatickom režime spracováva plynule celý program, teda po prečítaní a spracovaní jedného bloku začne automaticky čítať a spracovávať ďalší blok programu. Odlišne funguje režim B-B, teda režim blok po bloku - to znamená, že stroj spracuje jeden blok a potom sa zastaví (na ďalší blok pokračuje až po opätovnom štarte). Režim blok po bloku tak užívateľovi umožňuje skontrolovať, či napísal CNC program správne.

Ďalším režimom je režim EDITÁCIA, ktorý slúži na zapisovanie CNC programu do editora priamo na stroji, prípadne k nahranie programu do riadiaceho systému z vonkajšieho zdroja. V editačnom režime je tiež možné CNC program upravovať. Medzi režimy práce riadiaceho systému ďalej nechýba režim NASTAVENIA, v ktorom je možné nastaviť pracovný posuv, rýchloposuv, pohyb otáčok či všeobecne pohyb stroja. Pre riadiace systémy riadiacich strojov je tiež nevyhnutný režim DIAGNOSTIKA, ktorý rozpozná, lokalizuje a oznámi prípadné problémy systému.

Najobľúbenejšie riadiace systémy CNC

Najväčší podiel na trhu CNC obrábacích technológií, a to 65%, má už spomínaná japonská firma FANUC, ktorá sa pýši takmer 60 ročnými skúsenosťami v odbore. Riadiace systémy FANUC patria k najobľúbenejším na svete, o čom svedčí aj fakt, že ich bolo predaných už 1,5 miliónov. Známe sú tiež CNC riadiace systémy spoločností FAGOR či Siemens.

Moderné CNC technológie sú vysoko účinné a zároveň jednoduché na ovládanie, avšak to neznamená, že nie je nutné absolvovať k práci s riadiacimi systémami školenia. Znalosti potrebné k práci s CNC technológiami môžete získať napríklad vo Školiace akadémii FANUC.

FANUC Czech s.r.o

www.fanuc.eu/sk factoryautomation.cz