#05 Prvky rozvádzača | Relé

Čo je relé?

Relátka sú súčiastky, ktoré pozostávajú z cievky a spínačov, ktoré vďaka pôsobeniu elektrického prúdu (prípadne svetla, tepla....) v jednom elektrickom obvode môže zopnúť alebo vypnúť druhý elektrický obvod. Relátka sa používajú na riadenie malých elektrických obvodov, ktorými môžu byť napríklad signálne systémy, osvetlenie a podobne.

Poznáme tiež bezpečnostné relátka, ktoré sú jedným zo základných prvkov v bezpečnostných obvodov.

V našich schémach používame na označenie relátok niekoľko značiek: K             Relé všeobecne KA          Pomocné relé KD          Bezkontaktné relé KH          Návestné a oznamovacie relé KM         Stýkače KT           Časové relé princíp el. relé

zdroj: http://cdn.shopify.com

PRÍKLAD ZAPOJENIA? 

Na nasledovných obrázkoch môžete vidieť príklad zapojenia komponentov opisovaných v príspevkoch DailyAutomation.sk/elektro/.  Pri realizácii nášho príkladu sme využívali softvérový nástroj E-PLAN. Riešenie EPLAN Electric P8 poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie, dokumentáciu a riadenie projektov elektrotechnickej automatizácie. Stiahnite si náš príklad kompletného zapojenia vytvoreného v EPLAN-e (Pdf)

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE 

MELS Logo