02 – Promotic: První kroky ( Učebnica – Step by Step )

Založení a otevření aplikace:

Novou PROMOTIC aplikaci je možné vytvořit a otevřít několika způsoby:

  1. způsob založení a otevření aplikace

Spusťte systém PROMOTIC (Promotic.exe) a na uvítacím okně zvolte tlačítko "Nová aplikace". Poté zvolte umístění (doporučujeme jiné umístění než je instalační složka systému PROMOTIC, například C:/PmProj), název souboru vaší aplikace, pro účely našeho příkladu "Kotelna.pra" a potvrďte.

image1

  1. způsob založení a otevření aplikace

Spusťte systém PROMOTIC a v editoru aplikace v horním menu (nad nástrojovou lištou) zvolte položku Aplikace > Nová aplikace (nebo klikněte v nástrojové liště na ikonu image2), vytvořte požadovanou složku, zadejte název souboru "Kotelna.pra" a potvrďte.

Poznámka: Z praxe doporučujeme vytvářet krátké názvy souborů - bez diakritiky, bez mezer, musí začínat písmenem.

Nyní se otevře vaše nová PROMOTIC aplikace. Systém zjistí, že je tato aplikace zcela prázdná a proto otevře okno s dotazy. Na základě vložených informací se pak v prázdné aplikaci vytvoří předkonfigurované objekty.

Nejprve z nabízených možností zvolte požadované rozložení pracovní plochy vaší aplikace. Toto nastavení je možné změnit kdykoli v průběhu tvorby vaší aplikace.

image3

V dalším okně je možné zadat (nepovinné údaje, možno doplnit později):

- Název aplikace: Zde zadejte "Vizualizace kotelny"

- Vložit okno "O aplikaci": Zatrhněte tento checkbox pro vložení "About" okna

- Název dodavatelské aplikační firmy: Tento text se použije pouze v okně "About" ("o aplikaci").

- Realizováno pro firmu: Tento text se použije pouze v okně "About" ("o aplikaci").

- Aplikace bude nabízena do WEBu: Zatrhněte tento checkbox, aby aplikace byla zároveň WEB serverem a nabízela HTML a XML stránky. Tato volba způsobí, že se v aplikaci vytvoří objekt PmWeb a další objekty se předkonfigurují pro použití na webu.

Další konfigurátory ponechte beze změny.

image4

Vyplňte potřebné údaje a potvrďte. Systém nyní vytvoří předkonfigurované objekty (budou vysvětleny v další kapitole). Následně se vás systém zeptá, zda chcete přeložit (zkompilovat) všechny obrazy - zvolte Ano. Systém provede překlad předkonfigurovaných obrazů a oznámí výsledek překladu – potvrďte OK.

Popsaným postupem jste založili aplikaci, otevřeli jste ji a nechali jste vytvořit základní předkonfigurované objekty. Celá další část učebnice se bude zabývat editováním (plněním) aplikace. Plnění aplikace lze formálně rozdělit do tří částí:

  1. a) Statická část

V této části projektant vytváří svou aplikaci pomocí PROMOTIC objektů (např. časovač, data, komunikace), upravuje vlastnosti těchto objektů a umísťuje je do hierarchického stromu. Vytváří se zde vnitřní struktura aplikace.

  1. b) Vizuální část

V této části projektant vytváří grafické obrazy, do obrazů umísťuje grafické prvky a nastavuje jejich vlastnosti. Datovými vazbami pak spojuje prvky s objekty, které byly definovány ve statické části. Vytváří se zde vnější vzhled aplikace – grafický interface.

Poznámka: Funkční aplikaci je možné vytvořit i bez vizuální části.

  1. c) Dynamická část

V této části projektant definuje vlastní funkčnost aplikace, co má například objekt dělat každou sekundu, co se má stát, když uživatel (operátor) stiskne tlačítko nebo klávesu atd..

Poznámka: U velmi jednoduchých aplikací (např. pouhé zobrazování přicházejících hodnot) se tato část nemusí tvořit.

Tyto tři části tvorby aplikace jsou ve skutečnosti jen formální a často se prolínají. V samotném systému toto rozdělení není striktně definováno. Pomůže nám však při následujícím výkladu, který je rozdělen právě do těchto tří částí.

Autor:

MICROSYS, spol. s r.o.

promotic-logo