#04 Prvky rozvádzača | Stýkač

Čo je stýkač?

Stýkač je spínač elektrických obvodov pre stredný a vysoký výkon, ktorý je ovládaný elektromagneticky. V našich schémach ho označujeme značkou KM. Funguje na podobnom princípe ako relátka (kovová kotva je mechanicky spojená s jedným alebo viacerými spínacími kontaktmi a priťahovaná elektromagnetickým poľom cievky), no je skonštruovaný s ohľadom na to, že bude spínať výkonové obvody ( počíta sa tam so vznikom elektrického oblúka a podobne)

Na konci príspevku príklad zapojenia ...

Okrem hlavných spínacích kontaktov, ktoré sú takmer výhradne spínacie, má stýkač často aj pomocné, nízkonapäťové kontakty ktoré môžu byť spínacie, rozpínacie aj prepínacie a slúžia na rôznu signalizáciu, prípadne spínanie pomocných záťaží.

contactor - stýkač

zdroj:www.schneider-electric.com

Kde sa využíva stýkač? Stýkač sa dá využívať napríklad pri spínaní resp. riadení elektrických strojov a zariadení, akými sú napríklad elektromotory, elektrické pece, transformátory a podobne. Ďalej sa môžu používať napríklad aj na spínanie celých vetiev elektrických obvodov (napríklad verejné osvetlenie), ovládanie niekoľkých elektrických obvodov jedným vypínačom, prípadne riešiť núdzové rozpojenie viacerých obvodov jedným vypínačom.

Rozdelenie

Aj stýkače delíme hneď do niekoľkých kategórií.

Podľa druhu spínaného prúdu  sa delia na stýkače pre jednosmerný (DC) alebo striedavý (AC) prúd. Pre jednosmerný prúd býva zvyčajne náročnejšia konštrukcia, pretože sa ťažšie zháša elektrický oblúk.

Podľa počtu hlavných spínacích kontaktov Podľa spôsobu montáže/uchytenia Podľa veľkosti ovládacieho napätia cievky

Podľa kategórie spínaných záťaží

Táto kategória rozdeľuje stýkače podľa záťaží, ktoré umožňuje spínať. Taktiež vďaka tejto kategórii dokážete jednoducho vybrať stýkač vhodný pre daný typ záťaže ( podľa IEC 947-4):

striedavý prúd

AC1 – neinduktívne alebo mierne induktívne záťaže, odporové pece

AC2 – asynchrónne motory s krúžkovým rotorom AC3 – motory s kotvou nakrátko, spúšťanie/vypínanie za chodu AC4 – motory s kotvou nakrátko, spúšťanie/reverzácia/krátkodobý chod AC5a – výbojkové svietidlá AC5b – žiarovky (bežné vláknové alebo halogénové) AC6a – transformátory AC6b – kondenzátory AC7a – mierne induktívne záťaže domácich a podobných spotrebičov AC7b – motorové záťaže domácich a podobných spotrebičov

jednosmerný prúd

DC1 – neinduktívne alebo mierne induktívne záťaže, odporové pece DC3 – derivačné motory, spúšťanie/reverzácia/krátkodobý chod, dynamické brzdenie DC5 – sériové motory, spúšťanie/reverzácia/krátkodobý chod, dynamické brzdenie DC5 – žiarovky (bežné vláknové alebo halogénové)

 

PRÍKLAD ZAPOJENIA? 

Na nasledovných obrázkoch môžete vidieť príklad zapojenia komponentov opisovaných v príspevkoch DailyAutomation.sk/elektro/.  Pri realizácii nášho príkladu sme využívali softvérový nástroj E-PLAN. Riešenie EPLAN Electric P8 poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie, dokumentáciu a riadenie projektov elektrotechnickej automatizácie. Stiahnite si náš príklad kompletného zapojenia vytvoreného v EPLAN-e (Pdf)

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE 

MELS Logo