#07 Prvky rozvádzača | Poistka

Čo je to poistka?  ( z elektrotechnického hľadiska)

Tavná poistka je elektrická súčiastka, ktorá vytvára v elektrickom obvode najslabšie miesto, a tým chráni celý obvod pred nadprúdom alebo skratom. V prípade že sa poistka preťaží (napríklad pri skrate), dôjde k pretaveniu tavného vodiča ktorý je v poistke, a obvod sa tým preruší.

SHINING F-0632G Series 6x32mm 250V Time Delay Glass Tube Fuse
zdroj: terminalsblocks.com
Činnosť poistky

Poďme si ale činnosť poistky popísať trochu podrobnejšie. Po preťažení poistky sa tavný vodič v poistke prepáli a to v celej dĺžke. Medzi oboma koncami pretaveného vodiča však vznikne elektrický oblúk. Tým že sa v poistke odparí kov, zrazu narastie odpor, ktorý začne vzniknutý oblúk zhášať. Ako horiaci oblúk zvyšuje svoju teplotu, zvýši sa v poistke aj tlak pár, ktoré sa začnú rozpínať medzi kremičitý piesok, ktorý sa nachádza okolo tavného vodiča. V piesku začnú pary kondenzovať, tým pádom sa teplota oblúka znižuje, klesá počet ionizovaných častíc schopných viesť elektrický prúd.

Je treba podotknúť že toto všetko sa uskutoční veľmi rýchlo. Poistky vedia prerušiť obvod skôr, ako prúd dosiahne nebezpečnú hranicu, ktorá by poškodila chránený obvod.

Poistku z bezpečnostných dôvodov v žiadnom prípade NEOPRAVUJEME, ale vymieňame za novú!!!

Najväčšiu účinnosť poistky dosahujú pri vysokých nadprúdoch, vďaka ktorým sa tavný vodič hneď pretaví, pri nižších nadprúdoch už také spoľahlivé niesú. Vzhľadom na túto skutočnosť sa poistky využívajú hlavne na istenie proti skratom. Na elektromotory, ktoré sú citlivé na preťaženie sa nepoužívajú.

Ako rýchlo poistka zareaguje je určované jej konštrukciou. Rýchle poistky majú obvykle len voľný tavný drôt, pri pomalých poistkách je patróna naplnená kremičitým pieskom čiastočne odvádzajúcim teplo z tavného drôtu.

Z čoho sa skladá poistka?

Poistkové púzdro nazývané aj poistkový spodok je časť poistky, ktorá je vybavená kontaktmi a svorkami. Zvyčajne je táto časť neodnímateľná, to znamená že je pevne pripojená k elektrickému obvodu a v prípade výmeny poistky s touto časťou nie je nutné manipulovať.

Poistkový nosič je časť poistky, ktorá je odnímateľná a slúži na spojenie patróny a jej jednoduché vybratie v prípade výmeny.

Patróna je občas samotná označovaná ako poistka, sa skladá z kontaktov, tavného vodiča a kremičitého piesku na uhasenie oblúka. Obsahuje tiež terčík. Je vymeniteľnou časťou poistky, je normalizovaná a líši sa podľa maximálnej prúdovej záťaže.

Niektoré malé poistky sa môžu vyrábať ako súčiastka do DPS, pre povrchovú montáž a vtedy môžu pripomínať skôr rezistor. Občas sa však na DPS umiestni len poistkový spodok, do ktorého sa dajú vkladať trubičkové poistky.

Trubičkové poistky sú tvorené sklenenou rúrkou, ktoré je uzavretá kontaktmi, medzi ktorými je napnutý tavný drôt. Občas môže byť vyplnená kremičitým pieskom, aby sa spomalila jej reakcia.

Ďalší typ poistiek, ktoré poznáme sa používajú v automobilovom priemysle. Majú nožové kontakty ktoré sú v plastovom obale, a medzi nimi je napnutý tavný drôt. Niektoré automobilové poistky môžu byť vytvorené aj z jedného kusu drôtu aj s nožami a oslabené miesto vytvorené zlisovaním (stenčením) prepojenia.

Vo vstupných aj výstupných obvodoch sa  bežne používajú poistky závitové alebo nožové.

Závitovými poistkami sa zvyčajne istia svetelné alebo pomocné obvody. Závit je typu E a skratový výkon je veľmi malý.

Výkonové poistky

Sú zhotovované s nožovými kontaktmi. Patróny sú delené na rozoberateľné a nerozoberateľné Tvar patróny je valcový alebo štvorhranný Tavný vodič zoslabený na viacerých miestach Kremičitý piesok obklopujúci tavný vodič Zhotovované z materiálu s väčším odporom

Poistky typu PH

Určené pre menovité prúdy 10 -630A , napätie 50V/500Hz Vyrábané v piatich veľkostiach Poistkové spodky (porcelánové) SPH sú odstupňované v štyroch veľkostiach Sériové zapájanie poistiek nie je odporúčané. Poškodené patróny sú vymeniteľné aj pod napätím pomocou izolačného držiaka. Poistky sa od seba odlišujú aj vypínacou charakteristikou Vypínacia charakteristika

Závisí od:

Prierezu tavného vodiča Konštrukcie tavného vodiča Materiálu tavného vodiča Druhu zhášadla Poistky jedného typu majú rozptyl vypínacieho času a preto je charakteristika definovaná určitým pásmom.

Podľa vypínacej charakteristiky sa poistky rozdeľujú na

Veľmi pomalé – TT (istenie motorov) Pomalé – T (istenie motorov) Stredne pomalé – M Rýchle – F (istenie spotrebičov) Veľmi rýchle-FF (istenie polovodičových obvodov)

Ako skontrolovať poistku: (ang.výraz FUSE)

 

PRÍKLAD ZAPOJENIA? 

Na nasledovných obrázkoch môžete vidieť príklad zapojenia komponentov opisovaných v príspevkoch DailyAutomation.sk/elektro/.  Pri realizácii nášho príkladu sme využívali softvérový nástroj E-PLAN. Riešenie EPLAN Electric P8 poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie, dokumentáciu a riadenie projektov elektrotechnickej automatizácie. Stiahnite si náš príklad kompletného zapojenia vytvoreného v EPLAN-e (Pdf)

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE 

MELS Logo