SCADA PROMOTIC A VZDIALENÉ DÁTA CEZ CLOUDOVÚ PLATFORMU TALK2M (EWON)

22. NOVEMBER/LISTOPAD 2018, ŽILINA

Spoločnosti MICROSYS a ControlSystem srdečne pozývajú všetkých záujemcov na bezplatný praktický workshop.

Cieľom workshopu je praktické zoznámenie účastníkov s platformou eWON pre internetový vzdialený prístup a zber dát a so SW nástrojom PROMOTIC SCADA pre zber dát a vizualizáciu technologických procesov.

Účastníci workshopu sa pod vedením lektorov na vlastných notebookoch prakticky naučia nakonfigurovať priemyselný router eWON Flexy pre servis a prácu so vzdialenými dátami cez cloudovú službu Talk2M.

Dozvedia sa ako jednoducho vytvoriť v SCADA systéme PROMOTIC aplikáciu pre komunikáciu s routrom eWON pomocou protokolu Modbus .

V ďalšej časti sa naučia ako v PROMOTICu využívať služby DataMailbox a M2Web určené pre riadenie a archiváciu dát so vzdialených zariadení bez potreby VPN a verejných IP adries.

Pre plnohodnotnú účasť na workshope je nutné, aby bol každý účastník vybavený vlastným notebookom s OS Windows a funkčným WiFi adaptérom (pro bezdrôtové pripojenie k internetu a routeru).

 

Účasť na workshope je bezplatná! Registrujte sa prosím čo najskôr. Kapacita učebne je obmedzená!

8.30 - 9.00            Registrácia
9.00 Zahájenie seminára, úvodné slovo
 9.00-12.00 ControlSystem: Predstavenie cloudovej platformy eWON / Talk2M pre vzdialený prístup a dáta (20 - 30min) Praktická časť workshopu (50 - 60min) - konfigurácia spojenia routra eWON s PLC S7-1200 - vytvorenie premenných čítaných a zapisovaných do PLC - publikovanie premenných pre MODBUS TCP - vytvorenie interného archívu dát v routri eWON - konfigurácia spojenia pre prenos dát do cloudovej služby DataMailbox MICROSYS: Predstavenie MICROSYS/PROMOTIC SCADA (20 - 30min) Praktická časť workshopu Microsys/PROMOTIC (50 - 60min) - založenie novej PROMOTIC SCADA aplikácie - vytvorenie dátových štruktúr aplikácie - vytvorenie grafického interface aplikácie - vyčítanie dát z routera eWON pomocou protokolu Modbus - napojenie aplikácie na historické dáta v cloude (eWON DataMailbox) - napojenie aplikácie na aktuálne dáta v cloude (M2WEB API)
12.00-12.45 Obed
12.45-14.00 pokračovanie workshopu, súťaž
14.00-14.30 Dotazy, diskusia
Ukončenie

Miesto konania workshopu Holiday Inn, Žilina Športová 568/2, 010 10 Žilina, Slovensko https://holidayinn-zilina.sk