Programovateľné relé PR200 na Technickej Univerzite v Košiciach

Programovateľné relé PR200 na Katedre priemyselnej automatizácie a mechatroniky, SjF, Technická Univerzita v Košiciach.

PR200 TUKEVďaka výhradnému distribútorovi produktov Akytec GmbH v Slovenskej republike – spoločnosti  VENIO, s.r.o.  je v súčasnosti možné realizovať školské projekty so zameraním v oblasti riadenia a automatizácie. Procesy je možné simulovať pomocou experimentálnych edukačných stendov, na ktorých je nainštalované programovateľné relé PR200 a tieto sú tak vhodným priestorom pre nadobudnutie nových skúseností, zručností a návykov pre budúcu prácu inžinierov automatizácie.

V rámci podpory vzdelávania odborných pracovníkov, študentov stredných a vysokých škôl ako aj  s cieľom oboznámenia sa s programovaním mini PLC využívaných a nasadzovaných v automatizačnej praxi, boli na Katedru priemyselnej automatizácie a mechatroniky (Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach) darované univerzálne riadiace relé (mini PLC typ PR200PR100) spolu s rozširovacími analógovými a digitálnymi modulmi (typ PRM 24.1, PRM 24.3).

Vyššie menované spoločnosti sú zamerané na vývoj, výrobu, distribúciu a programovanie elektronických zariadení a automatizačných technológií. Do ich portfólia patria napr. priemyselné zobrazovače, I/O moduly, regulátory veličín, prevodníky, frekvenčné meniče, softštartéry  a už spomínané programovateľné relé.

Prečítaj si tiež: Programovateľné relé PR200: malé rozmermi, veľké výsledkami

Praktická výučba

Snahou nás učiteľov odborných predmetov ako aj strojníckej fakulty je čo najlepšie pripraviť študentov končiacich ročníkov do praxe. To realizujeme najmä na hodinách výučby technických predmetov študijného programu Priemyselná mechatronika, ale aj príbuzných odborov.  Zároveň orientujeme samotnú výučbu do praktickej roviny tak, aby študenti zvládali realizáciu požiadaviek, ktoré sú kladené na automatizáciu a riadenie základných až stredne náročných automatizačných úloh, už od prvého dňa nástupu do práce.

Programovateľné relé poskytnuté spoločnosťou VENIO, s.r.o. veľmi dobre poslúžia na vyriešenie množstva komplexných úloh priemyslu, ovládanie procesov, strojov a ich aplikácií, ale aj jednoduchších domových inštalácií. Privítali sme bezplatnú softvérovú podporu (prostredie Akytec ALP) vo forme intuitívneho nástroja, kde pomocou funkčných symbolov/blokov vieme jednoducho a rýchlo naprogramovať ako aj nasimulovať funkčné riešenie na mieru a podľa požiadaviek zákazníka.

odborní garanti na TUKE:
  • Ing. Róbert Rákay, PhD
  • doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.

Prečítaj si taktiež iné príspevky od autora:

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU NA mini PLC/ programovateľné relé

youtube VENIO kanál | PR200

Autor: www.venio.sk

venio@venio.sk